Welkom op de site van SOVA Ac!
hoogbegaafd.jpg

Welkom!

Wij zijn studenten in de Toegepaste Psychologie aan de Katholieke Hogeschool in Kortrijk, departement Ipsoc.
Voor het vak Sociaal-Agogische Vaardigheden kregen wij het thema hoogbegaafdheid.
Wij trachten dus onderzoek te voeren naar alles omtrent hoogbegaafdheid in naam van het expertisecentrum hoogbegaafdheid aan Katho.
Via deze wiki proberen wij het expertisecentrum bekend te maken aan externen.

Een introducerende video over mogelijke "problemen" van hoogbegaafde kinderen:
Klik hier

Momenteel vertoeven wij nog in de eerste fase van ons project. Eerst hebben we nagedacht over enkele doelstellingen die te maken hebben met ons project. Dit zijn onze (voorlopige) doelstellingen:
- Een logo voor het expertisecentrum
- Een naam voor het expertisecentrum
- Een website over het expertisecentrum
Onze einddoelstelling is om uiteindelijk een studiedag te houden rond hoogbegaafdheid en het expertisecentrum.

Vervolgens dachten wij na over hoe we dit allemaal zouden realiseren, er moet geld in het laatje komen om deze studiedag te organiseren. We hebben hierdoor beslist om een wafel- en cakeverkoop te houden in de departementen van KATHO
Binnenkort is het tijd voor het echte werk, we zullen ons project presenteren aan andere SOVA-groepen. Hiervoor moeten we ook wat over hoogbegaafdheid kunnen vertellen. We verdiepten ons reeds in de theoretische kant van het onderwerp.
Onze eerste presentatie vindt plaats in februari, daarna kunnen we ons weer concentreren op onze andere doelstellingen.

Deze wiki is ontstaan door medewerking van SOVA-groep Ac (zie groepsleden).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License