07 12 2009

VERSLAG 5: 07/12/2009

Projectleider: Claeys L.
Voorzitter: Kim
Verslaggever:Shana
Aanwezigen: Kim, Shana, Bea, Yana, Eveline, Julie, Melissa, Laura, Evelien, Glenn, Griet, Eline, Grégory, Saar, Zanna
Afwezigen: Arno

Agenda deze week:

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag
2. Doelstellingen overlopen
3. Naam van expertisecentrum
4. Groepsevaluatie
5. Presentatie

Bespreking van de agendapunten:

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag
- Naam van Eveline verkeerd geschreven en achternaam stond erbij vermeld. Eveline voelde zich geviseerd.
- Bea wil extra punt aanmelden: Presentatie is 8 februari al ! Geld inzamelen wil ze uitstellen tot later. Eerste maandag na examens presentatie overlopen, want volgende maandag al voorstellen.

2.Doelstellingen overlopen
- Iedereen schrijft nu doelstellingen op en dan kunnen we in de bib de doelstellingen verder uitwerken.
- Eveline heeft e-mail gestuurd naar Sylvie en Tine. We mogen intakeformulieren aanpassen, maar globaal laten zoals het is. Ze wil vooral de naam weten die we uitgewerkt hebben. Dit wordt dus een nieuw agendapunt.

Bibliotheek: 14u30 daar zijn. Tot 15u30 per subgroep informatie bespreken en samensmelten in een document. Dit wordt na 15u30 aan elkaar voorgesteld in Steenbakker.

Overlopen van persoonlijke doelstellingen:

Grégory: Artikel in de krant (bekendmaking)
Julie: Website + rondgaan in schooltjes specifiek voor leerkrachten en advies geven
Bea: Originele ideeën voor bekendmaking
Zanna: LOGO + naam + via presentatie in Katho info aan leerkrachten geven
Melissa: Bekendmaking bij leerkrachten expertisecentrum + hoogbegaafdheid en andere organisaties vb: CLB’s
Evelien: Interview met hoogbegaafd persoon
Eline: Vergelijking van ons expertisecentrum met andere met als doel eventuele verbetering
Glenn: Website + bekendmaking
Yana: Bekendmaking door folders met kinder - en ouderzijde
Shana: Op creatieve manier uitleg geven aan kinderen over hoogbegaafdheid (bekendmaking in het onderwijs)
Kim: Bekendmaking onderwijs + krantenartikel + interview
Griet: Workshops (Bekendmaking)
Saar: Logo + naam
Laura: Geld inzameling

Overgebleven doelstellingen:

- Bekendmaking:
- Website
- Artikel in de krant
- Onderwijs : Presentatie voor Leerkrachten en CLB
- Folder met kinder – en ouderzijde
- Radio (Eerst informeren qua kosten en volgende keer bespreken)
- Naam: volgende week bespreken en vastleggen
- LOGO: afhankelijk van de naam, dus ook voor volgende week
- (Interview; eventueel iemand die zelf contact heeft gehad met expertisecentrum.)

3.Naam expertisecentrum
- Laura stelt voor: HighQ

- Christophe van Eline kan logo maken als het voorbeeld is vastgelegd.
- Logo van Bea kan eventueel veranderen van HB naar HQ.

- Lieve maakt de opmerking dat we kritischer moeten zijn. Dit in de gaten houden dus. Zanna verwarde HighQ met High Quality.
Grégor stelt voor HighIQ.
Julie dacht HighQ  High Quality, naar een kwaliteitsvol expertisecentrum.

- Eline stelt voor dat iedereen tegen volgende week een idee van een naam op papier zet.

4.Groepsevaluatie
Als er tijd over is , gaat de groepsevaluatie door. Zoniet stellen we deze uit.
We hadden tijd over en de groepsevaluatie is dus doorgegaan. Het ging volgens het principe van Blackbox. Jammer genoeg was Arno afwezig, dus zijn briefje zullen we later afgeven. Volgende week zullen we erop terugkomen voor de feedback.

5.Presentatie
Presentatie gaat door op 8 februari. Bea wil de maandag ervoor (01/02) de presentatie zeker af hebben. Dit moet gebeuren in 2 vergaderingen. Daarom wil Bea dit nu al bespreken. Kim vindt dat we eerst de doelstellingen moeten bespreken en dan bekijken we de presentatie.

Varia:
Iedereen heeft informatie opgezocht over volgende onderwerpen:

1) Hoogbegaafdheid algemeen
- Wat is hoogbegaafdheid?
- Kenmerken/types van hoogbegaafdheid
- Hoe ouders het kunnen zien aan hun kind
- Voor en nadelen voor het kind
- Problematiek voor het kind
- Differentiële diagnose: gaat hoogbegaafdheid soms nog gepaard met een andere aandoening vb.:adhd
=deel 1
- Begeleiding; hoe ga je ermee om?
- Aanpak binnen het onderwijs
- Interessante links; andere bronnen, literatuurlijst, organisaties,…
=deel 2

2) Expertisecentrum
- Wie zijn ze?
- Wat doen ze?
- Hoe is een expertisecentrum ontstaan? Geschiedenis?
- Waarom zijn Tine Zutterman en Sylvie Steenhaut ermee begonnen?
- Doelgroep?
- Hoe gaan ze te werk? Procedure?
- Materiaal?
- Wat na diagnose?
- Doorverwijzing
=deel 1
- Links
- Wat is er nog? (alleen in Vlaanderen)
=deel 2

1) Hoogbegaafdheid
Deel1: Bea Deel2: Kim
Julie Grégory
Laura Shana
Griet Arno

2) Expertisecentrum
Deel1: Melissa Deel2: Yana
Evelien Zanna
Eveline Deprez Glenn
Eline Saar

Iedereen stuurt het door naar Kim tegen donderdagavond 23u59!

Documenten:
- Boek: Hoogbegaafde kinderen, op school en thuis, D’hondt & Van Rossen (2004)
- Basisreferentie Tessa Kieboom: interessante vakliteratuur.

Belangrijke data:
14/12: Informatie overlopen + wat komt in de presentatie?
01/02: Powerpoint presenteren aan elkaar
08/02: Presentatie zelf !

Agenda volgende week:

1. Groepsevaluatie: feedback geven
2. Evaluatie gespreksleider en verslaggever (vorige week)
3. Opvolging en goedkeuring verslag
4. Presentatie bespreken
5. Verder brainstormen over doelstellingen
6. Evaluatie gespreksleider en verslaggever (deze week)

To Do:
- Informatie naar Kim doorsturen tegen donderdagavond 23u59 !!
- Tegen volgende week naam uitvinden voor Expertisecentrum.
- Nadenken over wat er in de presentatie moet komen.
- Reflecteren over de groepsevaluatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License