09 11 2009

Verslag Ac Sova 9/11/2009

Projectleider: Claeys L.
Naam voorzitter: Julie Deryckere
Naam verslaggever: Grégory Gaillez
Aanwezigen: Kim, Shana, Bea, Arno, Yana, Eveline, Julie, Melissa, Laura, Evelien, Glenn, Griet, Eline, Grégory, Zanna, Saar.
Afwezigen: /

Verslag:

1. Verslaggever
 De verslaggever wordt gekozen op basis van een alfabetische lijst.
 De volgende verslaggever is Zanna.

2. De naam van het verslag
 Het verslag zal als titel hebben Verslag Ac Sova en dan de datum zoals in de titel bovenaan.
 Om het bestand op te slaan zullen we Verslag en dan de datum omgekeerd gebruiken. Zo zullen we een makkelijk overzicht hebben van de verslagen.

3. Opzoekingswerk in verband met ons thema (Expertisecentrum Hoogbegaafdheid).
 Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We zullen ook vragen stellen aan de mensen die volgende week komen praten over het onderwerp.
 Iedereen stuurt de vragen door naar mezelf (Grégory) ten laatste tegen zaterdag. Ik zal dan de vragen schiften en bespreken we maandag wie welke vragen stelt.
 Kim zal opzoeken wat een expertisecentrum precies is en wat het doet.

4. Wat als de voorzitter ziek is?
 Dan geeft diegene die ziek is een seintje aan de leerkracht en de daaropvolgende voorzitter, zodat er geen problemen ontstaan.

5. Wat als we op verplaatsing gaan?
 We hebben Shana aangesteld als soort van hoofd van de verplaatsingen. Zij zal dan kijken hoeveel het zou kosten en zal dan kijken voor diverse informatie.
 Ook zal dan de gespreksleider van die week de verplaatsing zelf organiseren.

6. Evalueren
 We zullen de voorzitter iedere week evalueren.
 Iedereen wordt om de drie weken geëvalueerd. Dit zal gebeuren door middel van Chinese vrijwilligers.
 Shana zoekt een creatieve manier om te evalueren.

7. De Evaluatie van de voorzitter en verslaggever
 Julie heeft het goed gedaan als voorzitter. Er was wel een minpuntje dat je als voorzitter niet te snel in verleiding mag komen om zelf in te spreken op bepaalde zaken. Je moet eerst naar de meningen luisteren van iedereen en dan pas achteraf je eigen mening geven.

 Ze vonden het heel goed toen ik vragen stelde wanneer iets nog niet heel duidelijk was voor mezelf.

8. Hoe kunnen we geld verzamelen?

 We kunnen misschien achter sponsors zoeken, of iets organiseren. We kunnen dit later nog eens grondig bespreken.

Varia:

1. Telefoonnummers van de klas:

Kim 0494/031555
Shana 0474/271468
Bea 0477/328285
Arno 0474/876841
Yana 0472/319094
Eveline 0499/132370
Julie 0496/740302
Melissa 0473/244987
Laura 0496/948399
Evelien 0472/628981
Glenn 0498/610196
Griet 0476/639093
Eline 0472/718133
Grégory 0497/725185
Zanna 0496/319658
Saar 0478/037776
Lieve Claeys 0477/653263

2. Orde van verslaggevers:

Kim 30/11/2009
Shana 07/12/2009
Bea 14/12/2009
Arno 01/02/2010
Yana 08/02/2010
Eveline 22/02/2010
Julie 08/03/2010
Melissa 15/03/2010
Laura 22/03/2010
Evelien 29/03/2010
Glenn 19/04/2010
Griet 26/04/2010
Eline 03/05/2010
Grégory 09/11/2009
Zanna 16/11/2009
Saar 23/11/2009

Agenda:

 Goedkeuring van het verslag.
 De vragen selecteren en ze dan stellen.
 Er zullen ook mensen komen praten over het onderwerp en aan die mensen zullen we onze vragen stellen.

Documenten:

 Er waren geen gebruikte documenten.

Afspraken:

 Niet onderling praten en goed luisteren naar elkaar.
 Geen GSM gebruik.
 Iedereen moet altijd op tijd komen, vooral bij de verplaatsingen.

Plaats en datum volgende vergadering:

 Lokaal S001 op 16/11/2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License