14 12 2009

Verslag 14 12 2009

Projectleider: Claeys L.
Voorzitter: Shana
Verslaggever: Bea
Aanwezigen: Kim, Shana, Bea, Yana, Eveline, Julie, Melissa, Laura, Evelien, Glenn, Griet, Eline, Grégory, Saar, Zanna, Arno
Afwezigen: /

Agenda deze week:

1. Groepsevaluatie: feedback geven
2. Evaluatie gespreksleider en verslaggever (vorige week)
3. Opvolging en goedkeuring verslag
4. Presentatie bespreken
5. Verder brainstormen over doelstellingen
6. Evaluatie gespreksleider en verslaggever

Bespreking van de agendapunten:

1. Groepsevaluatie
 Het was een goed systeem.
 Arno heeft zijn groepsevaluatie nog niet gekregen.

2. Evaluatie gespreksleider en verslaggever
 Kim (gespreksleider) was kordaat als het nodig was en heeft ons op het rechte pad gehouden.
 Kim heeft een goede en autoritaire stem.
 Kim bleef rustig en hield de groep in de hand zodat iedereen rustig bleef.
 Shana (verslaggever) was heel goed mee, kon duidelijk volgen.

3. Opvolging en goedkeuring van het verslag
 De naam van Grégory was verkeerd geschreven, Arno’s naam stond in vet.
 Goed verslag, logisch opgebouwd, goed uitgelegd
 Eveline haar achternaam stond er weer bij (Shana heeft gewoon gekopieerd van vorig verslag)
 Varia en documenten stonden verkeerd uitgelijnd
 Julie vondt het amusant om te lezen door de korte zinnetjes
 Documenten moesten bij To Do komen en er moest duidelijk uitgelegd worden wat er verwacht werd.
 Agendapunt bespreking gespreksleider en verslaggever moest wel opgenomen worden in het verslag ook al hadden we dit niet gedaan.

4. Presentatie bespreken
 Doelstellingen en basisinfo in de powerpoint verwerken.
 Verdelen wie wat doet en iedereen maakt een eigen powerpoint zodat we volgende vergadering alles samen kunnen zetten.
 Een bepaald sjabloon ontwerpen zodat niet 1 iemand alles moet aanpassen voor de eindpresentatie.
 Niet iedereen heeft 2007 dus de voorbeeldachtergronden kunnen niet gebruikt worden. (later wordt beslist dat toch een van de voorbeeldachtergronden gebruikt zal worden, dit is doorgestuurd naar iedereen).
 Eenzelfde lettertype gebruiken en dan alles kopiëren: calibri.
 Per groepje maken we een powerpoint, maar niet iedereen heeft evenveel tekst om te verwerken. Groepjes die weinig werk hebben kunnen de doelstellingen erin verwerken.
 Animaties? Animaties zijn irritant, een dia volledig laten binnenvliegen? We beslissen dit volgende vergadering.
 Wat komt erin?
o Wat is hoogbegaafdheid
o Kenmerken
o Begeleiding
o Problematiek
o Expertisecentrum (uitgebreid!): wie, wat, waarom, hoe, doelgroep, procedure, materiaal, diagnose, links?
o Doelstellingen
 Verdeling: groepjes van de vorige keer.
Julie stelt voor om het groepje van het expertisecentrum samen te nemen met degenen die links moesten zoeken.
Doelstellingen verdelen over de gehele groep, sommigen moeten nog verder uitgewerkt worden.
 Bespreken van de einddoelstelling (zie agendapunt 5).

Originele ideeën voor de presentatie:
 Een persoon die een “sulletje” speelt (een kleine sketch hierover). Daarna zeggen wij dit is een verkeerd beeld van hoogbegaafden.
 Sketch tussen hoogbegaafde en normale leerlingen waarbij de eerste punten besproken worden (wat is hoogbegaafd, kenmerken/types, begeleiding, problematiek)
 Inleidende sketch voor het expertisecentrum: afname van een test en dan verdere bespreking over het expertisecentrum.

5. Verder brainstormen over doelstellingen
 Zal de website niet iets te simplistisch zijn en niet te tijdrovend? Samenwerking met een extern persoon?
Maar: zal dit niet te kostelijk zijn?
Voorstel: uitkijken naar mensen die er wel iets van kunnen?
Vriend van Shana’s zus is daar professioneel in en dan kunnen wij een basis maken die hij kan bewerken. Dit is echter niet zo simpel door html-codes die aangepast moeten worden. Dus iedereen die iemand kent, vraagt na. De vriend van Shana’s zus wil dat waarschijnlijk wel gratis doen.
Gratis domeinsites: ‘websitenaam’.tk, websites met .be en .com zijn te betalen.
 Folder: de oude folder gebruiken? Maar: de nieuwe naam staat er nog niet op. Voorstellen aan het expertisecentrum om nieuwe te maken met de nieuwe naam, gebaseerd op de oude folder.
 Presentatie voor leerkrachten uitbreiden met ideeën van Sylvie Steenhaut (studiedag).

Einddoelstelling: studiedag rond hoogbegaafdheid.
Doelgroep beperken of ook ouders? Stel dat de aula in het forum vol zit?
- Doelgroep: leerkrachten, ouders via school (lager & secundair onderwijs, beperkt tot Kortrijk), CLB, vertegenwoordigers & psychologen van andere centra. Welke centra: CBO Antwerpen, Bekina, Impact. + Pers uitnodigen (streekkrant, metro, weekbode, Kortrijks Handelsblad)
- Reclame: post, radio
- Aanpak: Project voorstellen, gastsprekers zoeken, hapjes en drankjes serveren, Tine en Sylvie stellen het expertisecentrum voor (als ze dit willen)?
- Contact: doelgroep bereiken: mailen naar scholen of persoonlijk contacteren.
Julie stelt voor om eerst een brief te sturen met de aanmelding van de studiedag als zij interesse hebben geven zij een seintje aan ons en krijgen zij daarna een officiële uitnodiging.
Op schoolfeesten ouders contacteren.
Beslissing: persoonlijk brief afgeven aan directeur, nog eens teruggaan met brieven voor de leerkrachten die ze dan kunnen uitdelen aan de kinderen als het goedgekeurd wordt (maar 2 keer gaan en brief geven i.p.v. mondelinge toelichting?) of bellen en het voorstellen en wachten op respons?
Definitieve beslissing: Voor scholen: bellen voor een afspraak (+ al wat uitleg). Bij goedkeuring afspraak met mondelinge toelichting en officiële uitnodiging. Daarna datum vastleggen voor uitdelen van de brieven voor de ouders (afhankelijk van school tot school).
Voor CLB: naar hoofdkantoor gaan, mondelinge toelichting geven van de brief en vragen om het door te sturen naar de andere centra van het CLB.
De andere centra (Impact, CBO, Bekina) sturen we een brief.
Pers telefonisch contacteren en afspraak maken.

6. Naam & logo expertisecentrum
 Idee Grégory: verderwerken met HighQ, maar dan ziet het er zo uit: hIghQ.
Als de kleine lettertjes wegdenkt dan heb je IQ.
 Zanna: hIQ -> zal voor verwarring zorgen bij diegenen die niet goed Engels kunnen
 Bea vindt dat bij het idee van Grégory de ‘h’ ook in drukletters moet: HIghQ (omdat de H en de Q in het logo verwerkt zullen worden)
 Shana: HIGHQ (idee wordt afgewezen)
 Of gewoon: HighQ (stemt ook overeen met logo)
 De twee beste eruit halen en voorstellen aan Sylvie en Tine, zodat zij mee kunnen beslissen
 hIghQ & HighQ worden gekozen
 Logo: wordt hopelijk afgewerkt na de examens (Bea kijkt daar voor tijdens de blokperiode en de examens)

7. Wiki
 Vermelding: mensen die niet aanwezig zijn op de bijeenkomsten rond de wiki, gelieve jullie artikel en powerpointpresentatie op de wiki te zetten, zodat dit in orde komt.
 Artikels en eindwerken zijn heel moeilijk te vinden! We zullen een mail sturen naar Mr. Vangheluwe om dit te melden.
 Te doen tegen woensdag: iedereen zet zijn powerpoint en de publicaties op de wiki.
 Woensdag spreken we een vaste structuur af voor de individuele artikels.
 Zanna werkt haar artikel nog af. Arno heeft een artikel, maar moet het nog uitwerken. Glenn moet het ook nog op de wiki zetten.
 We spreken nu een vaste achtergrond af: Shiny.
 Iedereen moet verwittigen als zij niet (kunnen) komen naar de bijeenkomsten voor de wiki.
 Foto’s moeten van formaat gewijzigd worden, anders nemen ze een hele pagina in.
 Onderwerpsverkenning, stap 1 en stap 2 zouden al moeten afgewerkt zijn bij iedereen. Nu stap 3 en 4 maken + excell opdrachten.
 We spreken ook nog eens af voor de wiki op vrijdag 18 december van 8u30 tot 10u30, indien er nog werk is ook van 13u45 tot het einde. Afspraak in de bibliotheek.
 Iedereen kijkt voor woensdag op de sadan wat er nog moet gebeuren voor de wiki. En iedereen maakt alles tot en met stap 3!

8. Evaluatie gesprekleider en verslaggever
 Goede samenwerking tussen Bea en Shana.
 Het verliep vlot.
 Bea was niet bang om na te vragen wat er nog gezegd was geweest.
 Bea gaf ook haar mening en inbreng tijdens het schrijven van het verslag.
 Shana bleef to the point.
 Shana herhaalde en vatte nog eens samen voor de groep wat er besproken en beslist werd.

Varia:

- Kim stelde voor om om 17u30 te stoppen door het toneel.
- Niet iedereen heeft op tijd de informatie doorgestuurd!
- Extra aangenomen agendapunt: de wiki bespreken
- Sylvie Steenhaut had ideeën: studiedag rond opvoedingsondersteuning van hoogbegaafden (goed voor naambekendheid & samenwerking met externen) en netwerkdag ( contact met andere professionelen, combineren met de studiedag?)
- Nog een ontmoetingsmoment met Sylvie Steenhaut en Tine Zutterman de vergadering na de presentaties?

Afspraken:

- Iedereen moet het verslag meebrengen naar de vergadering. Glenn heeft dit niet mee.
- Iedereen moet verwittigen als zij niet komen naar de bijeenkomsten voor de wiki.
- Vanaf nu stuurt iedere verslaggever ook zijn/haar verslag naar Tine Zutterman en Sylvie Steenhaut!

Belangrijke data:

01/02: Powerpoint opmaken en presenteren aan elkaar
08/02: Presentatie zelf !
15/02: Tweede info- en overlegmoment met Tine Zutterman & Sylvie Steenhaut

Agenda volgende week:

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag (vorige week)
2. Powerpoint opmaken
3. Originele ideeën voor presentatie verder uitwerken
4. Presenteren aan elkaar
5. Evaluatie gespreksleider en verslaggever

To Do:

- Powerpoint per groepje maken en doorsturen naar Bea tegen ten laatste de vrijdag 29 januari.
- Kennissen zoeken voor de websiten
- Stapjes voor de wiki overlopen
- Powerpoint en publicaties voor woensdagavond op de wiki zetten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License