16 11 2009

VERSLAG AC SOVA 16/11/09
Projectleider: Claeys L.
Voorzitter: Grégory Gaillez
Verslaggever: Zanna Swyngedouw
Aanwezigen: Kim, Shana, Bea, Arno, Yana, Eveline, Julie, Melissa, Laura, Evelien, Glenn, Griet, Eline, Grégory, Zanna, Saar.

Agenda deze week:

Aandachtspuntje: ALTIJD LESSENROOSTER CHECKEN!!!

1.Vragen overlopen:
Sommigen hadden de vragen niet ingediend (Arno, Evelien, Eline, Griet, Laura), maar hadden die wel mee in de les.

De vragen worden per categorie gesteld:
-Expertisecentrum: Arno, Elien en Kim

-Ouders, doorverwijzing en samenwerking; Eveline, Melissa en Yana

-Vrije tijd en communicatie: Laura en Evelien

-De kinderen zelf: Shana, Griet en Saar

-Onderwijs: Bea, Julie en Glenn

2. Expertisecentrum:
Bij vragen kunnen we afspreken met Sylvie Steenhaut (l204, 056/26.41.50) of Tine Zutterman (l117). Het e-mailadres van het expertisecentrum: eb.ohtak|diehdfaagebgooh.trepxe#eb.ohtak|diehdfaagebgooh.trepxe

3. Goedkeuring en opvolging verslag:
Over het sjabloon van het verslag:
Er werd geopperd dat het beter is om in het sjabloon het logo van de Katho vanboven te zetten, dus dat doen we.
Ook werd opgemerkt dat er iets heel belangrijks ontbreekt: de paginanummering.
Het lokaal hoeft niet vermeld te worden, dus zetten we onderaan links de groep, midden de datum en rechts de paginanummering.
In de hoofding wordt het puntje afwezigen alleen opgenomen, als er ook afwezigen zijn.
Het verslag wordt dus vanaf nu opgeslagen als datum omgekeerd verslag nummer sova ac (bv. 2009-11-16 verslag 2 sova ac)
De agendapunten worden opgeschreven, met de uitleg er direct bij.

4. Ideeën om geld in te zamelen:
Julie stelde een 24-uren lesmarathon voor.
Er was ook het idee om een fuif te organiseren (maar dat kost veel geld en energie).
Volgende week wordt dit puntje verder besproken.

5. Vragen die in deze les werden gesteld aan Tine Zutterman:
De vragen worden ten laatste naar mij doorgestuurd op dinsdag om 23.59. Uitroepteken!

6. Evaluatie gespreksleider:
Mevrouw stuurt checklist door naar iedereen op internet.
Volgende week worden de gespreksleider en verslaggever van deze week geëvalueerd. Vanaf dan zal het altijd zo zijn.

Varia:

/

Documenten:

Folders uitgedeeld van het expertisecentrum.

Afspraken:

Iedereen print het verslag van de week ervoor uit, en pakt het mee. De gespreksleider brengt het mee op usb (zodat we ernaar kunnen kijken op groot scherm).
Agenda volgende week 23/11/2009:
1. Inzamelen van geld.
2. Praten over het expertisecentrum.
3. Goedkeuring en opvolging verslag.
4. Evaluatie gespreksleider en verslaggever.
5. Mevrouw geeft volgende week nog een stukje theorie ivm. het tussentijds evaluatierapport.

To Do:

Tegen volgende week: stukje in de cursus over het tussentijds evaluatierapport doornemen en eventuele vragen volgende week stellen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License