23 11 2009

Verslag 23/11/2009

Projectleider: Claeys L.
Voorzitter: Saar
Verslaggever:Kim
Aanwezigen: Kim, Shana, Bea, Arno, Yana, Eveline, Julie, Melissa, Laura, Evelien, Glenn, Griet, Eline, Grégory, Saar.
Afwezigen: Zanna

Agenda deze week:

1. opvolging en goedkeuring van het verslag
2. evaluatie gespreksleider vorige week (Grégory)
3. evaluatie verslaggever vorige week (Zanna)
4. groepsevaluatie
5. inzamelen van geld
6. eerste ideeën over het expertisecentrum
7. evaluatie gespreksleider en verslaggever deze week (Saar en Kim)

Bespreking van de agendapunten:

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag
Glenn en Arno hadden het verslag niet mee, gelieve tegen volgende week iedereen het bij te hebben.
Er waren verschillende opmerkingen:
Ø Er is geen aparte agenda. (rubriekje)
Ø De naam van het verslag is verwarrend. Het wordt veranderd naar Verslag nummer verslag: datum
Ø Er was geen voettekst aanwezig. Het wordt linksonder SOVA Ac en rechts de paginanummer.
Ø De benaming van de agendapunten waren nogal vaag, ook de volgorde was niet echt logisch.
Ø Lettertype wordt veranderd in Arial 11. De titels worden telkens een punt groter gemaakt. Er wordt een nieuw sjabloon gemaakt, doorgestuurd met het verslag.
Ø Te beknopt zijn in het verslag is ook niet goed!

2. Evaluatie gespreksleider vorige week (Grégory)
Sommigen vonden het moeilijk om hem te evalueren, omdat hij niet zo veel aan bod is gekomen. Zijn voorbereiding was heel goed, bijv. dat hij de vragen al in volgorde had gezet. Hij lette goed op iedereen en zorgde dat iedereen aan bod kwam.
Hij greep in bij Tine Zutterman, toen niemand begon met vragen stellen, wat heel goed gezien was.
Zijn samenwerking met Zanna, de verslaggeefster, was ook goed.
Enkele minpuntjes waren het chaotisch opstarten van de agendapunten. Iedereen begon dan ideeën door elkaar te geven en hij liet zich dan nogal snel meeslepen.
Ook hield hij de tijd niet zo goed in de gaten.

3. Evaluatie verslaggever vorige week (Zanna)
Niet tegenstaande dat ze verslaggever was, gaf Zanna zelf nog ideeën en werkte veel mee in de discussies. Het verslag werd ook stipt doorgestuurd.
Ze schreef wel niet zo veel op tijdens de uiteenzetting van Tine Zutterman. Het verslag was ook speels geschreven, wat eigenlijk niet echt past in een officieel verslag van een vergadering. Een voorbeeld daarvan is het uitgeschreven uitroepteken.
De evaluatie van het verslag werd besproken in het eerste agendapunt.

4. Groepsevaluatie
Shana haar ideeën worden voorgelegd aan de groep:
Ø Blackbox: hier kan anoniem geëvalueerd worden. Iedereen schrijft zijn mening van een persoon van de groep op een blad papier en geeft het telkens door, totdat het blad de oorspronkelijke persoon terug bereikt. Zo kan iedereen eerst rustig doorlezen wat gedacht wordt over hem/haar en kan er dan nog mondelinge feedback gegeven worden achteraf.
Een idee uit de chiro. Het zou iets met ballonnen zijn. Shana heeft dit idee nog niet meer toegelicht, omdat we dit nu nog niet kunnen gebruiken door het koude weer. Het kan misschien bij een latere evaluatie nog.

Het eerste idee van de blackbox wordt bij de eerste groepsevaluatie gebruikt die plaatsvindt op 7 december. Er werd wel nog geopperd dat het toch niet echt anoniem is, maar niemand heeft er problemen mee dat het niet anoniem is.

5. Inzamelen van geld

Julie heeft al 3 kopieerkaarten gekocht. (3 x €1.50). Shana heeft haar terugbetaald, omdat zij de financiën van de groep bijhoudt. Wanneer we dan geld ingezameld hebben, krijgt zij dat geld terug.
Het idee van Bea om een koekenverkoop te houden wordt snel aanvaard in de groep. Het wordt telkens wat aangepast en uiteindelijk is er besloten om wafels en cakes zelf te bakken, omdat je dat ook koud kunt serveren en als je het zelf bakt komt het goedkoper uit. We zouden dit eenmalig doen, maar dan wel 2 keer in een week.

Niet te vergeten is dat we dit moeten aanvragen aan het departementshoofd.
We zouden die verkoop organiseren na de examens.
De eerste les na de examens worden de concrete afspraken gemaakt over de verkoop.

6. Eerste ideeën over het expertisecentrum

Enkele meningen werden gevraagd:
Ø Griet vindt het positief dat we zo vrij gelaten zijn over hetgeen wat we ermee willen doen.
Ø Het is een leuk onderwerp waar je vlot ideeën over kunt vinden, volgens Julie.
Ø Bea heeft al een ontwerp voor een logo, maar dat wordt pas volgende week besproken.
Ø Grégory vindt het een leuk onderwerp, maar vraagt zich af ofdat de wiki en de site dezelfde moeten zijn of apart. Het worden dus twee aparte sites, maar met een link naar elkaar.
Ø Volgens Melissa is het feit dat hetgeen we zullen doen echt zal gebruikt worden, een goed stimulans om er echt voor te gaan.

7. evaluatie gespreksleider en verslaggever deze week (Saar en Kim)

De opeenvolging van de agendapunten was heel gestructureerd. Saar zorgde er ook voor dat iedereen aan bod kwam. Ze sprongen ook goed op elkaar in.
Saar was nogal zenuwachtig, omdat het onverwachts was, maar ze heeft dat heel goed gedaan. Ze heeft ook niet afgedwaald en bracht de groep ook weer bij het juiste onderwerp. Ze vatte de punten ook goed samen en ze maakte gebruik van het inleiden, bespreken en afronden van agendapunten.

Kim heeft alles goed genoteerd en ook het inspringen op de computer ging vlotjes.
Een minpuntje is dat er niet gereageerd werd als de anderen door elkaar aan het praten waren.

Varia:

De powerpoint van L. Claeys maakt ons duidelijk dat we alles goed moeten inplannen en rekening houden met de tijd. Het thema moet goed afgebakend worden en worden geconcretiseerd. Het moet ook aansluiten bij onze richting BaTP.

Hulpmiddel rond doelstellingen: Specifiek

Meetbaar

Aanvaardbaar

Realiseerbaar

Tijdsmeetbaar

Documenten:

Er werden geen documenten uitgedeeld. Iedereen zorgt wel dat hij elke week de checklist van gespreksleider en verslaggever meebrengt en het verslag van de vorige week.

Afspraken:

Als je niet kunt komen, verwittig je L. Claeys. Zanna heeft dat goed gedaan, maar SOVA is verplicht, dus was ze onwettig afwezig. Als je gespreksleider of verslaggever bent, laat je ook altijd iets weten aan de persoon die achter jou komt!

Wijzigingen in de volgorde van verslaggevers en gespreksleiders:

Ø 23/11: Saar gespreksleider, Kim verslaggever
Ø 30/11: Zanna gespreksleider, Saar verslaggever
Ø 07/12: Kim gespreksleider, Shana verslaggever

Belangrijke data:

07/12: groepsevaluatie
01/02: eerste les SOVA na examens: bespreking geld inzamelen

Agenda volgende week:

1. opvolging en bespreking van het verslag
2. brainstormen over de juiste doelstellingen aan de hand van de powerpoint van Tine Zutterman. (eventueel al wat literatuur opzoeken dat jouw visie van de doelstellingen staaft.)
3. bespreken van het logo
4. evaluatie van de gesprekleider en de verslaggever

To Do:

Ø Tegen woensdag 25/11: iedereen meldt zich aan op de wiki. (www.hoogbegaafdheid.wikidot.com). Yana stelt iedereen in als administrator en stuurt ook een uitnodigingsmail naar iedereen.
Ø Tegen vrijdagavond 27/11: iedereen stuurt zijn kernkwadrant en uitleg door naar L. Claeys. (Ook Zanna!)
Ø Voor het tussentijds individueel rapport: ga naar www.360.nl en vul daar de test van Kolb en Leary in. Bespreek het en integreer het in een pdf-bestandje in je rapport.
Ø Tegen de volgende les: als je een idee hebt voor een logo, zet het al op papier. Zoek ook wat literatuur op dat jouw doelstellingen van het thema kan staven. Vergeet ook het verslag en de checklists niet !

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License