30 11 2009

VERSLAG 4: 30/11/2009

Projectleider: Claeys L.
Voorzitter: Zanna
Verslaggever :Saar
Aanwezigen: Kim, Shana, Bea, Arno, Yana, Eveline, Julie, Melissa, Laura, Evelien, Glenn, Griet, Eline, Grégory, Zanna, Saar.
Afwezigen:

Agenda deze week:
1. opvolging en bespreking van het verslag
2. bespreken van logo
3. brainstormen over de juiste doelstellingen aan de hand van de powerpoint van Tine Zutterman
4. evaluatie van de gespreksleider en de verslaggever

1. Opvolging en bespreking van het verslag
Niet iedereen had het verslag mee en dit kwam omdat er een probleem was met de server die plat lag.
Het verslag van vorige week was heel goed, het was het beste verslag tot nu toe, heel uitgebreid, dus er is maar 1opmerking.
- Het lettertype onder puntje 4 is groter dan de rest

2. Bespreken van het logo
Bea had een logo mee, een h en een b in elkaar verwerkt, het is nog niet helemaal afgewerkt. Eline kent 2 personen (Christophe en Christophe) die beiden het logo kunnen ontwerpen op de computer. We zouden het logo van Bea dan gebruiken. Eline kan tegen volgende week beide contactpersonen contacteren en vragen of ze het eventueel zien zitten om het logo te maken in het klad en dan kunnen we kiezen tussen die 2ontwerpen.
Iedereen is ermee akkoord dat we het op die manier doen.

3. Brainstormen over de juiste doelstellingen aan de hand van de powerpoint van Tine Zutterman
Doelstellingen algemeen
- Logo
- Website
- Netwerk

Er was een voorstel uit de groep om meer informatie in te winnen over hoogbegaafdheid als we een persoon zouden uitnodigen die hoogbegaafd is om er wat meer over te weten te komen.
Dat voorstel werd niet goedgekeurd. Er werden als argumenten gebruikt dat die persoon niet veel meerwaarde kan brengen want het gaat over een logo maken en een site opmaken.
Brainstormen over wat we op de website gaan zetten:
- Arno:expertisecentrum:wie zijn ze, wat doen ze +wat is hoogbegaafdheid (met eventueel links naar boeken of andere sites)
- Shana: eerst duidelijk maken wat hoogbegaafdheid is en dan uitleg geven over expertisecentrum
- Grégory: veel voorkomende vragen over hoogbegaafdheid op de website zetten vb.:wat is een kangoeroeklasje

Toen kwam er een voorstel van griet of we in plaats van een nieuwe site te maken misschien gewoon hun site kunnen herwerken. Kijken wat we kunnen verbeteren aan die website.

Bea had uiteindelijk een goed idee omdat alles beetje in de war aan het lopen was en niemand concreet wist waar hij naar toe wou. Haar voorstel was, als we een boek zouden schrijven wat je er allemaal zou inzetten.
1) Hoogbegaafdheid algemeen
- Wat is hoogbegaafdheid?
- Kenmerken/types van hoogbegaafdheid
- Hoe ouders het kunnen zien aan hun kind
- Voor en nadelen voor het kind
- Problematiek voor het kind
- Differentiële diagnose: gaat hoogbegaafdheid soms nog gepaard met een andere aandoening vb.:adhd
=deel 1
- Begeleiding; hoe ga je ermee om?
o Aanpak binnen het onderwijs
- Interessante links; andere bronnen, literatuurlijst, organisaties,…
=deel 2

2) Expertisecentrum
- Wie zijn ze
- Wat doen ze
- Hoe is een expertisecentrum ontstaan? Geschiedenis?
- Waarom zijn Tine Zutterman en Sylvie Steenhaut ermee begonnen?
- Doelgroep?
- Hoe gaan ze te werk? Procedure?
- Materiaal?
- Wat na diagnose?
o Doorverwijzing
=deel 1
- Links
- Wat is er nog? (alleen in Vlaanderen)
=deel 2

Dit is de onderwerpafbakening.

Voor het opzoekwerk hebben we de 2 grote delen gesplitst en verdeeld onder 4groepjes. Volgende week in de les SOVA gaan we de informatie opzoeken in de bibliotheek.
1) Hoogbegaafdheid
Deel1:
-Bea
-Julie
-Laura
-Griet

Deel2:
- Kim
-Grégory
-Shana
-Arno

2) Expertisecentrum
Deel1:
-Melissa
-Evelien
-Eveline Deprez
-Eline

Deel2:
-Yana
-Zanna
-Glenn
-Saar

Het eerste groepje van het expertisecentrum moeten contact opnemen met Tine Zutterman en Sylvie Steenhaut voor verduidelijking omtrent volgende vragen
- Mogen we de intakeformulieren bekijken
-Welke intelligentietesten worden er afgenomen
-Mag de werkwijze op internet gezet worden?

Uiteindelijk zijn er 2 doelstellingen over het gehele project
- Het project is geslaagd als we een goeie website maken
- Mensen moeten onze website ook terugvinden

4. Evaluatie gespreksleider en verslaggever deze week (Zanna en Saar)
Zanna was goed voorbereid en heeft ook de hulp gehad van Bea toen het even uit de hand dreigde te lopen. Het was heel goed van Zanna dat ze erop sprak als er mensen onderling aan het praten waren. Wel liet ze haar rap meeslepen in de gesprekken maar ze kon zich rap herstellen. De overgang van de agendapunten verliep vlot en gestructureerd en de agendapunten werden mooi afgerond. Wel heeft ze de agenda van vorige week niet overlopen. Zanna vond van zichzelf dat ze het niet goed had gedaan maar kreeg wel positieve commentaar.
Saar was heel geconcentreerd,volgde goed mee en was niet afgeleid. Evaluatie van het verslag wordt volgende week besproken.

Varia:

Hier ziet iedereen nog eens datum en uur voor de evaluatiegesprekken

Maandag 7 december
9u-9u45: Kim
9u45-10u30: Eline
10u45-11u30: Julie
11u30-12u15: Grégory
12u15-13u: Bea

14u30-15u15: Arno
15u15-16u: Griet
16u15-17u: Eveline Deprez

18u-18u45: Melissa

Maandag 14 december
10u45-11u30: Yana
11u30-12u15: Shana
12u15-13u: Glenn

14u30-15u15: Evelien
15u15-16u: Saar
16u15-17u: Laura

18u-18u45: Zanna

Afspraken:
We komen naar de steenbakker waar we de inleiding gaan krijgen van mevrouw. Kim zal kijken voor een lokaal te reserveren in de bibliotheek waar we dan kunnen zitten om informatie op te zoeken. De tussentijdse evaluatiegesprekken beginnen vanaf volgende week maar dat kan geen probleem vormen want je bent in een groepje met 4 om informatie op te zoeken.
Agenda volgende week:
1. Opvolging en bespreking van het verslag
2. Evaluatie gespreksleider en de verslaggever

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License