ADHD Of Hoogbegaafdheid?

http://www.slideshare.net/Laukee/adhd-of-hoogbegaafdheid

Referentie

YVONNE NEVEN-POST. ADHD of hoogbegaafdheid?.In: Talent, jg. 8, nr. 2, 2006.

Synthese

Het artikel gaat over de verschillen tussen ADHD en hoogbegaafdheid, waarbij de symptomen erg op elkaar lijken. Maar ook hoe die twee samenhangen verschillen ze nog sterk van mekaar. Zo hebben hoogbegaafde kinderen niet slechts een voorsprong in hun cognitieve ontwikkeling, maar functioneren zij wat betreft sociaal-emotionele ontwikkeling eveneens boven het niveau van hun leeftijdsgenoten, waarbij kinderen met ADHD hierbij een achterstand hebben. Men spreekt ook over hoe diagnoses belangrijk zijn voor beide onderwerpen.

Context
Dit artikel heb ik gevonden in het tijdschrift TALENT. Het gaat over hoe je een grens kan trekken tussen hoogbegaafdheid en ADHD. Wat de verschillen zijn en hoe je de verschillende diagnoses moet onderscheiden van mekaar en waarom.

Auteur

De auteur is Yvonne Neven-Post.

Structuur

De structuur van de tekst en de tussentitels is duidelijk en logisch.
De voetnoten worden achteraan in de tekst opgenomen, wat handig is.
wat zijn de tussentitels:
• De verschillen
• Comorbiditeit
• Toch anders
• Waarom zijn beide diagnoses belangrijk?
• Tot slot

Specialisten

• Boudewijn Gunning: Kind- en jeugdpsychiater en neuroloog (in het artikel ADHD of hoogbegaafdheid?)
Publicaties: kennislink.nl
Vragen:
1. U bent namelijk psychiater, komen kinderen met extreem last van ADHD en hoogbegaafdheid soms terecht in een psychiatrische afdeling?
2. Op welke leeftijd wordt ADHD en hoogbegaafdheid ondervonden?
3. Hoe gaat u om met de ouders van de kinderen met hoogbegaafdheid en ADHD?

• Flint L.J : in zijn tijdschrift Teaching Exceptional Children. (in het artikel ADHD of hoogbegaafdheid?)
Vragen:
1. Welke lessen geven jullie aan deze kinderen?
2. Hoe nemen jullie contact op met scholen die te maken hebben met kinderen met hoogbegaafdheid en ADHD?
3. Geeft u zelf les aan kinderen? Zowel, in welke leeftijdsgroep geeft u mogelijk zo’n lessen?

• Yvonne Neven-Post: ontwikkelingspsycholoog en werkt binnen de orthopedagogen Psychologen praktijk Utrecht, een praktijk voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. (in het artikel ADHD of hoogbegaafdheid?)
Vragen:
1. Werkt u samen met andere psychologen uit andere omgevingen?zowel, welke ?
2. Hoe komen deze kinderen bij u terecht?
3. Wat zijn de belangrijkste kenmerken waar u op let om een kind met ADHD en hoogbegaafdheid te onderscheiden van zijn leeftijdsgenoten?

Organisaties

• De boxschool (http://www.hbboek.nl/boxschool/boxschool.html)
• Creatief leren (http://centrumvoorcreatiefleren.nl/)

Woordverklaringen

• ADHD: Staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een term om een stoornis aan te duiden waarvan aandachtsproblemen en hyperactiviteit de voornaamste kenmerken zijn. Het gaat hier om kinderen met overbeweeglijk, druk gedrag, toegenomen afleidbaarheid en concentratiezwakte. Deze kenmerken zijn hardnekkig en langdurig aanwezig en doen zich meestal voor in meerdere situaties (thuis, op school). De stoornis moet optreden voor de 6de verjaardag en moet tenminste 6
maanden na begin ervan aanwezig zijn.

• Comorbiditeit: Het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen. Stoornissen die vaak samen gaan met ADHD vindt u bij Verwante stoornissen.

• Inconsistent: Onsamenhangend, veranderlijk.

Bibliografie

Literatuur:
• Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV.
• Flint L.J. (2001). Challenges of identifying and serving gifted children with ADHD. Teaching exceptional children, 33, 62-69.
Gunning, B. (2003). ADHD en hoogbegaafdheid, een lastige combinatie. Balans Belang, 12-13.
• Yvonne Neven-Post. (artikel)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License