Agnes Burger Veltmeijer
  • Naam: Agnes
    1%20agnes%20voor%20echa-4_1.JPG
  • Voornaam: Burger-Veltmeijer
  • Functie:Klinisch Pedagoog, Gz-Psycholoog (BIG regnr. 99049261625), NIP-Kinder en Jeugdpsycholoog Specialist, lid Dyslexie-deskundigenbestand NIP/NVO en gebonden aan beroepscode/klachtreglement NIP
  • Contactgegevens: site
  • Eventuele publicaties:

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2009). Hoogbegaafdheid en psychologisch-pedagogische diagnostiek. In: E. van Gerven (Red.), Handboek Hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum (isbn: 9-789023-244813).

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2009). Hoogbegaafdheid plus (kenmerken van) een autismespectrumstoornis: Van dubbel exceptioneel tot 1+1=1½. In: E. van Gerven (Red.), Handboek Hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum (isbn: 9-789023-244813).

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2008). Giftedness and autism: From differential diagnosis to needs-based approach. In: J.M. Raffan & J. Fořtíková (Eds), Proceedings of 11th Conference of the European council for high ability, selected research papers cd-rom. Prague: The Centre of Giftedness / ECHA.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007). Hoogbegaafd: Handicap of zegen? Talent, 9(3), 31-33.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007). Gifted or autistic? The 'grey zone'. In: K. Tirri & M. Ubani (Eds), Policies and programs in gifted eduction. Helsinki: University of Helsinki (isbn: 978-952-10-3854-9).
klik hier om het bestand op te halen

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007). HB+ASS in de klas: Signaleren door de leerkracht. Slim! Digitaal, 2(1),
10-13.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB+ASS): een verwarrende combinatie (2). Tijdschrift voor orthopedagogiek, 45(9), 414-424.
klik hier om het bestand op te halen

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB+ASS): een verwarrende combinatie (1). Tijdschrift voor orthopedagogiek, 45(6), 276-287.
klik hier om het bestand op te halen

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). (Hoog)begaafd of autistisch?: Het 'grijze gebied'. Talent, 8(3), 28-31.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2005). Hoogbegaafdheid en autismespectrumstoornissen: HB+ASS, een verwarrende combinatie. Talent, 7(4), 4-6.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2004). Hoogbegaafde kinderen, opvoeding en opvoedingsgezag: (G)een kwestie van argumenteren?! Talent, 6(7), 16-18.

Burger-Veltmeijer, A.E.J., Peters, W.A.M. (2004). Giftedness plus autistic spectrum disorder: A confusing combination. Proceedings of 9th Conference of the European council for high ability, full-papers cd-rom. Pamplona: ECHA.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2004). Angstige kinderen: Het G-denken. Talent 6(1), 13-15.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003). Hoogbegaafdheid geen probleem?: Reactie op het interview met emeritus hoogleraar Dolph Kohnstamm. Talent 5(3), 18-20.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003). Asperger en hoogbegaafd: Implicaties voor ouders. Talent 5(2), 13-15.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003). Wie de jeugd vergeet, vergeet de toekomst: Orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychologie in de gz-opleiding. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 42(4),195-199.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003). Kinder- en jeugdzorg in de gz-opleiding: Onbekend maakt onbemind. De Psycholoog, 38(1), 30-32.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2002). Disharmonisch intelligentieprofiel: Fabels en feiten rond de verbaal-performaalkloof. Talent 4(3), 18-20.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (1997). Orthopedagoog versus gz-psycholoog. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 36(4), 171-176.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License