Asperger En Hoogbegaafdheid

Powerpoint

Referentie

Burger-Veltmeijer, AEJ, 'Asperger en hoogbegaafd: Implicaties voor ouders', Talent, 2003, nummer 5, 13-15.

Synthese

Het syndroom van Asperger is een variant van Autisme. Vaak gaan Autisme / ADHD / Syndroom van Asperger Samen met hoogbegaafdheid. Ook in dit voorbeeld met moeder Sonja en zoontje Stefan is dit het geval. De diagnose is moeilijk vast te leggen aangezien vele symptomen elkaar overlappen. Voor ouders leidt dit vaak tot jarenlange verwarring, onduidelijkheid en wanhoop. De kinderen vertonen vaak gedragsproblemen die zwaar kunnen doorwegen op de ouders. In de tienerjaren is er de schrik van de sterke beïnvloeding van ‘slechte’ vrienden of net de vereenzaming en depressie die het kind kan oplopen. Veel kinderen met Asperger volgen het reguliere onderwijs. Andere kinderen hebben dan weer baat bij speciaal onderwijs. Voor de kleuters bestaat er het MKD en later kan men dan de overgang maken naar de ZMOK. Tot slot kunnen we zeggen dat deze aandoening gepaard met hoogintelligent zijn voor problemen kunnen zorgen.

Context

Dit artikel komt uit Talent. Dit tijdschrift handelt over uiteenlopende talenten en hoogbegaafdheid.

Auteur

Agnes Burger-Veltmeijer schreef dit artikel. Zij is vrijgevestigd Klinisch Pedagoog, GZ-Psycholoog en Kinder - en Jeugdpsycholoog, te Eindhoven. Agnes heeft ook haar eigen site 'www.agnesburger.nl'. Ze behandelt ook meerdere zaken zoals: consultaties, diagnostiek, advies, workshops, cursussen, presentaties, behandeling en persoonlijke coaching. Agnes heeft meerdere boeken / artikels zelf geschreven. Bij 'Andere bronnen' vindt u de lijst terug.

Structuur

Er is een duidelijke structuur opgebouwd. De auteur begint eerst met een korte inleiding over Hoogbegaafdheid en het Syndroom van Asperger. Bij elke tussentitel wordt een fragment verteld over het leven van Sonja en haar zoontje. Er bevindt zich in de tekst ook een schema met de overeenkomsten en kwalitatieve Verschillen tussen kenmerken van Asperger en Hoogbegaafdheid.
De literatuurlijst bevindt zich achteraan de tekst.

Tussentitels:

1. Hij is hoogintelligent
2. Hij heeft Asperger
3. Een Kind, twee gezichten
4. Verwarring
5. Wat betekent dit voor de ouders?
6. Tot slot

Specialisten

Agnes Burger-Veltmeijer

Mogelijke vragen voor de specialisten

- Vanwaar uw keuze om u te richten op hoogbegaafdheid?
- Is Asperger duidelijk te onderscheiden van autisme en zijn andere varianten?
- Is het syndroom van Asperger een vaak voorkomende variant van autisme?

Organisaties

- Cedin: Educatieve Dienstverlening
- RPCZ: Experts in Leren en Ontwikkeling
- GGD Eindhoven: Afd. Jeugdgezondheidszorg
- Landelijk Netwerk Autisme
- Autisme Steunpunt: Zuid-Oost Brabant
- Autisme Centraal (Gent, BE)
- Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO): Universiteit Antwerpen
- Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs
- Hoogbegaafdheid Vlaanderen

Woordverklaringen

Syndroom van Asperger = pervasieve ontwikkelingsstoornis
Pervasief = diep doordringend
Hoogbegaafdheid = IQ vanaf 130
Hoogdravend = met grote, dure woorden
Verbaal = door middel van taal
Pedant = verwaand
Kwalitatieve Verschillen = Verschillen wat kwaliteit betreft
MKD = Medisch Kleuter Dagverblijf
ZMOK = Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

Bronnen

Vermeulen, P. (1999). Brein bedriegt: als autisme niet op autisme Lijkt. Berchem België: EPO (ISBN 90 644 5127 3)

Hupkes, E. (2002). In Onze Wereld, op HUN eigen benen Wijze. In 2 Talent, 6-8.

Andere bronnen

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2009). Hoogbegaafdheid enPsychologisch-pedagogische diagnostiek. In: E. van Gerven (Red.), Handboek Hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum (ISBN: 9-789023-244813).

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2009). Hoogbegaafdheid plus (kenmerken van) een autismespectrumstoornis: Van dubbel Exceptioneel tot 1 +1 = 1 ½. In: E. van Gerven (Red.), Handboek Hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum (ISBN: 9-789023-244813).

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007). Hoogbegaafd: Handicap van zegen?, Talent, 9 (3), 31-33.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007). HB + ASS in de klas: Signaleren door de leerkracht. Slank!, Digitaal, 2 (1),
10-13.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB + ASS): een verwarrende combinatie (2). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45 (9), 414-424.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB + ASS): een verwarrende combinatie (1). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45 (6), 276-287.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). (Hoog) begaafd of autistisch?: Het 'grijze gebied'. Talent, 8 (3), 28-31.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2004). Hoogbegaafde kinderen, opvoeding en opvoedingsgezag: (G) een kwestie van argumenteren ?!, Talent, 6 (7), 16-18.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2004). Angstige kinderen: Het G-denken. Talent 6 (1), 13-15.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003). Hoogbegaafdheid geen probleem?: Reactie op het interview met emeritus hoogleraar Dolph Kohnstamm. Talent 5 (3), 18-20.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003). Wie de jeugd vergeet, vergeet de toekomst: Orthopedagogiek en Kinder-en jeugdpsychologie in de gz-opleiding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42 (4) ,195-199.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003). Kinder-en jeugdzorg in de GZ-opleiding: Onbekend maakt onbemind. De Psycholoog, 38 (1), 30-32.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2002). Disharmonisch intelligentieprofiel: Fabels en feiten rond de Verbaal-performaalkloof. Talent 4 (3), 18-20.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (1997). Orthopedagoog versus gz-psycholoog. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36 (4), 171-176.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License