Bas Levering
  • Naam: Bas
    levering.jpg
  • Voormaan: Levering
  • Functie: docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg en gastprofessor pedagogiek aan de Universiteit Gent. Ook is hij hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.
  • Eventuele publicaties:

Praktische pedagogiek als theoretisch probleem (2010)

Darwin, geschiedenis en opvoeding (2009)

Grote pedagogen in klein bestek (2008)

Opvoeding als spiegel van de beschaving (2008)

Mythes in het onderwijs (2008)

Kleine potjes hebben grote oren (2008)
en 21 andere opvoedingsclichés (met illustraties van Cees Heuvel)

Het kind als spiegel van de beschaving (2007)

In het belang van het kind (2007)

Dolgedraaid (2006)

Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek (2004)

Dat komt vanzelf wel goed (2004)
en 21 andere opvoedingsclichés (met illustraties van Cees Heuvel)

Thema's uit de wijsgerige en historische pedagogiek (1998)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License