Begaafdheid En Morele Waarden

zie powerpointpresentatie

Referentie

FREEMAN, J., 'Begaafdheid en morele waarden', in: Talent, 2005, nummer 2, 21-24.

Synthese

De tekst gaat over de vraag of er een verband bestaat tussen hoogbegaafdheid en moraliteit. Door de geschiedenis heen zijn er verschillende meningen en theorieën ontstaan die een sterke invloed gehad hebben op belangrijke gebeurtenissen. Ook heeft dit de huidige opvattingen en meningen rond begaafdheid en moraliteit beïnvloed. Joan Freeman heeft dit allemaal bestudeert maar heeft geen harde bewijzen gevonden voor het bestaan van een verband tussen begaafdheid en morele waarden.

Context

Joan Freeman heeft het over de link tussen hoogbegaafdheid en morele waarden.

Het artikel komt uit een Nederlands tijdschrift over hoogbegaafdheid, namelijk “Talent – over hoogbegaafde kinderen”. Het wordt om de twee maanden uitgebracht en is bedoeld voor ouders en begeleiders van hoogbegaafde kinderen.

Auteur

Wie?
Het artikel is geschreven door Joan Freeman. In het artikel wordt het volgende over haar gezegd:
“Joan Freeman, hoogleraar aan de Middlesex University, Londen is internationaal een zeer gerespecteerde autoriteit op het gebied van hoogbegaafdheid. Vorig jaar september was zij een van de keynote-speakers op het jaarlijkse congres van de European Council for High Ability in het Spaanse Pamplona.”

Internet
Wat vind je op internet over deze auteur?
Engelstalige officiële site
“Joan Freeman is a distinguished psychologist working in the development of human abilities to their highest levels. She has conducted and supervised substantial research, notably her continuing study of gifted children since 1974, and has published widely in this area, including 16 books. For the UK government she has written two major reports and provides advice.(…)” (Freeman, Home, 2009)

The psychology of gifted children : perspectives on development and education /
Wiley, 1986 (Wiley series in developmental psychology and its applications)
Freeman, Joan /
KULeuven Psych.-Pedag. Wet.

1. Immunosuppression in trypanosomiasis: some thymus dependent and thymus independent responses,Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, Volume 67, Issue 2, 1973, Pages 264-265
J. A. Longstaffe, Joan Freeman, K. M. Hudson (Sciencedirect)

2. Immunoglobulin M production and immunosuppression in trypanosomiasis: a linking hypothesis Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
, Volume 67, Issue 2, 1973, Page 263
R. J. Terry, Joan Freeman, K. M. Hudson, J. A. Longstaffe (Sciencedirect)

3. SMOKING AND NEUROTICISM
The Lancet, Volume 298, Issue 7736, 4 December 1971, Page 1260
Joan Freeman (Sciencedirect)

4. Multiple intensive care unit outbreak of Ainetobacter calcoaceticus subspecies anitratus respiratory infection and colonization associated with contaminated, reusable ventilator circuits and resuscitation bags
The American Journal of Medicine
, Volume 85, 1988, Pages 624-631
Alan I. Hartstein, Abdel L. Rashad, Janice M. Liebler, Luis A. Actis, Joan Freeman, J. William Rourke Jr., Thomas B. Stibolt, Marcelo E. Tolmasky, Gene R. Ellis, Jorge H. Crosa (Sciencedirect)

5. Environment and high IQ—A consideration of fluid and crystallized intelligence
Personality and Individual Differences
6. , Volume 4, Issue 3, 1983, Pages 307-313
Joan Freeman (Sciencedirect)

Structuur

Duidelijke en logische structuur
Verwijzingen naar bronnen worden in de tekst weergegeven

Tussentitels
• Gewaardeerde moraliteit door de samenleving
• Individuele moraliteit
• Het verwarren van begaafdheid en moraliteit
• Mensen meten
• De moraliteit van de testvragen
• Schijnverbanden
• Conclusie

4 interessante bronnen

• Freeman, J (1998). Educating the Very Able: Current International Research. London: The Stationery Office.
• Freeman, J. (2001). Gifted Children Grown Up. London: David Fulton Publishers.
• Holahan & Sears (1995) The Gifted Group in Later Maturity. Stanford, CA: Stanford University Press
• Zilmer, E.A., Harrower, M. Rizler, B.A. & Archer, R.P. (1995). The quest for the Nazi Personality, a Psychological Investigation of Nazi WarCriminals. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbauwm Associates.

Organisaties

• Office for Standards in Education
• Middlesex University
• Talent

Specialisten

• Sternbergs
• Dr. Marie Curie
• Arthur Jensen
• Eysenck
• Kohlberg
• Terman
• Francis Galton
• Kamin

3 mogelijke vragen
- Op welke manier kan je een hoogbegaafd kind het best stimuleren?
- Zijn er bepaalde dingen waar je op moet letten in de omgang met een hoogbegaafd kind?
- Is het aangeraden om hoogbegaafde kinderen een klas te laten overslaan?

Woordverklaringen

• Moraliteit: praktisch concept; onderdeel van de manier waarop mensen met elkaar omgaan
• Begaafdheid: grote gaven of talenten bezittend; talentvol
• Wijsheid: de juiste, hoogste, op inzicht en levenservaring berustende kennis (en het handelen daarnaar)

• Summum: hoogtepunt; toppunt
• Intellect: geheel van de verstandelijke vermogens van een of de mens
• Gave: talent; vermogen; kunnen
• Talent: natuurlijke begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid
• Excelleren: zich onderscheiden
• Stereotiepen: vast, onveranderlijk, bij elke gelegenheid terugkerend
• Psychopathologie: wetenschap die zich bezighoudt met psychische stoornissen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License