Bekina Vzw
Bekina.jpg

Wat is Bekina?1
Bekina heeft als doel om de opvang en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en adolescenten, alsook van de onderpresteerders onder hen die door hun hoogbegaafdheid eventueel in moeilijkheden komen met de omgeving te bevorderen.
Ook willen ze bijdragen tot hun maximale zelfontplooiing opdat zij hun bijdrage aan de maatschappij optimaal kunnen realiseren met verantwoordelijkheidszin in een geest van begrip en respect.

Wat is de doelgroep?
Er zijn 2 verschillende groepen:
1. kinderen en adolescenten die hoogbegaafd (IQ > 130) zijn of bijzonder getalenteerd
2. ouders, leerkrachten en opvoeders van deze kinderen en adolescenten

Sensibilisering
Bekina geeft ook verschillende vergaderingen voor scholen, CLB's, universiteiten,..
Wanneer ze dergelijke vergaderingen geven, kunt u vinden door op hun website te kijken.

eigen tijdschrift
Bekina heeft ook een eigen tijdschrift, namelijk Bekina Kroniek. Het verschijnt telkens om de vier maanden en is ook te vinden op hun website.

Bekina Internationaal
Bekina heeft dikwijls contact met ouderverenigingen in verschillende Europese landen.
De vereniging is ook lid van:
- WCGTC: The World Council for Gifted and Talented Children
- ECHA: European Council for High Ability
- EUROTALENT

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License