Besluit Eline
  • Wat moet je nog trainen?

De bronvermeldingen dat ik hier geleerd heb, waren niet identiek als diegene die ik vorig jaar geleerd had, dus moest ik dit hier wel wat aanpassen. Wat ik ook nog moet trainen is beknopter informatie opzoeken

  • Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Ik heb vooral geleerd goe je op een efficiënte manier je een zakelijke en goed geformuleerde site kan maken.
Ook dat dit eigenlijk niet zo moeilijk was, dan wat ik als eerst instantie dacht.

  • Wat heb je tekort?

De politieke contexten en juridische contexten waar niet evident om te vinden, dus hier komen we wel wat te kort

  • Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je iets gezocht en waar kan je nog zoeken?

Ik heb vooral op het internet naar informatie gezocht en in onze schoolbibliotheek, ook heb ik extra informatie gezocht hier thuis in boeken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License