Besluit Evelien
  • Wat moet je nog trainen?

Het opzoeken van informatie via internet, vond ik niet altijd even gemakkelijk. Waar ik ook nog veel aandacht zal moeten aan besteden, is het gebruiken van een correcte brondvermelding, dat vond ik één van de moeilijkste zaken!

  • Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Aan de hand van deze site, heb ik leren werken met de Wikki. In het begin was het geen gemakkelijk zaak, omdat ik niet wist hoe ik ermee moest werken. Het concept van de Wikke leek in het begin een moeilijk te zijn, maar naarmate je er meer mee bezig bent, begrijp je wel hoe alles in elkaar zit. Wat mij vooral zal bijblijven, is dat iedereen er iets moois van gemaakt heeft. Het was ook heel leuk om het samen met heel de groep te doen.

  • Wat heb je tekort?

Hier en daar vond ik dat ik niet veel informatie kreeg over bepaalde zaken. Doordat we ook niet veel tijd hadden, omdat we nogal een zwaar lessenrooster hadden, was het niet altijd even gemakkelijk om tijd te besteden aan bepaalde opdrachten.

  • Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je iets gezocht en waar kan je nog zoeken?

Ik heb voldoende informatie gevonden, mijn informatie komt vooral van het internet en van uit boeken. Het was misschien handig geweest om ook eens een bibliotheek te raadplegen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License