Besluit Griet
  • Wat moet je nog trainen?

Een vaardigheid die ik zeker nog moet oefenen is het registreren van bronvermeldingen. Bronvermeldingen maken komt aan bod in verschillende vakken, met als gevolg dat de klemtoon vaak anders ligt, wat voor mij wel voor verwarring zorgt. Ik moet dus nog uitzoeken wat ik precies waar moet gaan toepassen.

  • Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Ik heb geleerd hoe een site in elkaar zit, hoe ze opgebouwd zijn en hoe ingewikkeld ze soms wel kunnen zijn, wat toch wel voor ergernis kan zorgen als er iets fout loopt.
Over het algemeen vind ik wel dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen tot dit eindresultaat. We mogen fier zijn op het eindresultaat en op onszelf.

  • Wat heb je tekort?

We hebben slechts enkele eindwerken gevonden, maar ze zijn wel gericht op het thema. Ook de politieke en juridische context is beperkt. De oorzaak daarvan is denk ik het feit dat hoogbegaafdheid nog niet een zodanig bekend fenomeen is.

  • Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je iets gezocht en waar kan je nog zoeken?

De katho- bibliotheek heeft ons veel informatie verschaft, het is dan ook de plaats waar we de meeste informatie hebben gevonden. Ook via het internet vonden we een groot deel van de informatie die we nodig hadden. Al deze informatie werd herwerkt en op onze site geplaatst. Het eindresultaat kunnen we nu zelf bewonderen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License