Besluit Shana

Wat moet je nog trainen?
De bronvermelding die we dit jaar zagen in ICT is anders dan de bronvermelding die ik vorig jaar moest toepassen. Ook in Methoden van Onderzoek hebben wij de bronvermelding gezien, maar deze was opnieuw anders dan in ICT, dus voel ik me redelijk onzeker over mijn bronvermeldingen.

Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?
Met een Wiki werken verloopt redelijk vlot. Vlotter dan ik dacht. Alhoewel de Wiki soms wel eens rare kuren heeft. Zo waren er plots teksten verdwenen, komt de tekst door elkaar te staan, komen er woorden bij die er niet moeten staan,… Het beginnen aan de Wiki was het moeilijkste deel. Eens je de zaken wist staan, verliep alles vlot. Ik ben zeker en vast trots op ons eindresultaat.

Wat heb je tekort?
De Juridische en Politieke context is wel heel beknopt. We vonden ook niet meteen andere grafieken over hoogbegaafdheid, dus hebben we zelf cijfergegevens opgezocht en in een grafiek gezet.

Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je iets gezocht en waar kan je nog zoeken?
Via het internet en de databanken die onze school aanbiedt. Onze eigen schoolbibliotheek is dan ook een enorme winst aan bronnen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License