Boeken

1. D'HONDT C & VAN ROSSEN H., Hoogbegaafde kinderen opvoeden : praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Garant, [Antwerpen], 2009.

2. KERR B.A., Slimme jongens: hoe hou je ze gemotiveerd? Van Gorcum, [Assen], 2009.

3. VAN GERVEN E., Slim beleid: keuzes en consequenties bij beleid voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. Van Gorcum, [Assen], 2008.

4. KIEBOOM T., Als je kind (g)een Einstein is. Lannoo, [Tielt], 2007.

5. MEERSMAN A., Hoogbegaafden in het basisonderwijs: praktische tips voor een aangepaste aanpak op school en thuis. Academia Press, [Gent], 2003.

6. DRENT C & VAN GERVEN E., Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs' (2002) Uitgeverij Lemma.

7. PLUYMAKERS M & SPAN P ., Onderwijs aan begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Compacten en verrijken, een methode om systematisch rekening te houden met begaafde leerlingen' (2001) Kluwer, Alphen a.d. Rijn

8.D'HONDT C & VAN ROSSEM H., Hoogbegaafde kinderen, op school en thuis. Een gids voor ouders en leerkrachten'(1999) Garant, Leuven-Apeldoorn.

9. T. WEBB J, MECKSTROTH A. E., S. TOLAN S., //De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Een praktische gids voor ouders en andere opvoeders. (2000) // Van Gorcum Franz Mönks, Irene Ypenburg - 'Hoogbegaafde kinderen thuis en op school.' (1993)

10. CALLEBAUT, D., DEKELVER, J., PEERLINGS, W., (Ea.) Jongeren met extra zorg : stimuleren en compenseren met hulp van ICT Wolters Plantyn, Mechelen, 2007

11. LAMMERS VAN TOORENBURG, W., Hoogbegaafd, nou en? Werkboek Samsara, Amsterdam, 2006

12. LAMMERS VAN TOORENBURG, W., Hoogbegaafd, nou èn? Ontdek-boek over hoogbegaafdheid Samsara, Amsterdam, 2005

13. VAN DER MOLEN, W., Omgaan met hoogbegaafde kinderen in de basisschool en het opzetten van een verrijkingsklas. Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2005

14. WIND, W., FEENSTRA, A., Omgaan met hoogbegaafde leerlingen: een doe-boek voor de (aankomende) leerkracht in het basisonderwijs. Bussum, Coutinho, 2003

15. MÜLLER, T., Mijn kind is hoobegaafd. Deltas, Aartselaar, 2002

16. EDWARD HALLOWEL & JOHN RATEY Hulpgids ADHD, de meest complete gids voor een succesvol leven met ADHD. Uitgeverij Nieuwezijds, 2005

17. ELAINE N. ARON., Het hoogsensitieve kind- help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt Uitgeverij Archipel.

18. DAVIS, R. De gave van dyslexie, Elmar, 1995

19. VERMEULEN P. Brein bedriegt, als autisme niet op autisme lijkt, Vlaamse dienst autisme, 1998

20. VERMEULEN P. Een gesloten boek, autisme en emoties, Vlaamse dienst autisme/Acco, 1997

21. VAN GERVEN, E. Handboek hoogbegaafdheid, Van Gorcum, 2009

22. GOLEMAN, D. Emotionele intelligentie , Uitgeverij Contact, 1995

23. GOLEMAN, D. Emotionele intelligentie in praktijk , Uitgeverij Contact, 1998

24. PIËT, S. Emotiemanagemen , Pearson Eduction Uitgeverij, 2005

25. MÖNKS, F.J. & SPAN, P. Hoog begaafden in de samenleving , Dekker & van de Vegt, 1985

26. WEBB, JAMES T. & MECKSTROTH, ELIZABETH A. & TOLAN, STEPHANIE S. De begeleiding van hoogbegaafde kinderen , Ohio Psychology press, 1982

27. DE HOOP, F. & JANSON, D.J. Omgaan met (hoog)begaafde kinderen , Uitgeverij Intro, 1993

28. BECKMAN, T., 'Wonderkinderen', 1984

29. DE VRIES, H. Intelligente kinderen, Uitgeverij Westland, Schoten,1996

30. VAN ZANTEN, J. Hoogbegaafde kinderen, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 1997

31. VAN GERVEN, E. Zicht op hoogbegaafdheid, Uitgeverij Lemma bv - Utrecht, 2001

32. SCHOUTEN, M. Hoera, ik ben hoogbegaafd!, Uitgeverij

33. MERLEVEDE, P. & VANDAMME, R. Lessen in emotionele intelligentie, Uitgeverij Antwerpen Apeldoorn, 2007

34 CAZEMIER, C., 'De wereld van Ward', uitgeverij van Holkema en Warendorf, 1999

35. DRENT, S., 'Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs', uitgeverij Eleonoor van Gerven, 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License