Boxschool

Wat is zo speciaal aan De Boxschool?

Het biedt de leerling lesstof in een omgekeerde richting.
- Niet kleine onderwerpen opbouwen tot een geheel maar bij de gehelen beginnen.
- Niet aan de periferie beginnen maar direct doorschakelen naar de kern van de zaak.
- Niet stapje voor stapje begeleiden maar ruimte geven tot ontplooien.

Dit heet Top-down leren.

Waarom

Het sluit aan bij de manier van denken en leren van hoogbegaafden.
Voor iemand die niet hoogbegaafd is, is het niet voor te stellen. En dat is nu juist de moeilijkheid om
passend onderwijs voor hoogbegaafden in de praktrijk te zetten.

Ze dagen onderwijsland en overheid uit om samen een vergeten groep leerlingen,
onze hoogbegaafde kinderen, passend onderwijs te bieden.

Maar ze gaan door!
Ze gaan niet over een nacht ijs.
Naast hun ervaringsdeskundigheid hebben ze vanaf 1999 op een intensieve manier specialisten in het
hoogbegaafden veld en praktijksituaties gevolgd. Inmiddels hebben ze een grote hoeveelheid kennis en een dosis ervaring opgedaan om te kunnen zeggen dat:

Voor hun doelgroep hoogbegaafde leerlingen volstaat geen onderwijsvorm die vanuit de bottom-up
opbouw is ingericht.

De boxsschool is nog erg actueel! Welke school gunt onze kinderen een passend onderwijs?
Zie hiervoor http://www.hbboek.nl/boxschool/boxschool.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License