C B O bvba
thumblogocbo.jpg

Historiek:
Het centrum voor begaafdheidsonderzoek is ontstaan in 1998 ten gevolge van een samenwerking tussen CBO aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Antwerpen. Sinds 2007 is de organisatie onafhankelijk.

Hun missie:
Het centrum voor begaafdheidsonderzoek biedt dienstverlening die bestaat uit advisering, onderzoek en vanbegeleiding hoogbegaafde kinderen, adolescenten, volwassenen, leerkrachten, CLB’s,… met als doelstelling hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen om hen op die manier zo gelukkig mogelijk te maken.
Het zijn dus zowel ouders als scholen die er terecht kunnen.

Wat doen het CBO?
Het CBO staat in voor onder andere de coaching van ouders, ook voor het organiseren van pedagogische studiedagen en nascholing voor leerkrachten en directie. Ook kan je terecht bij het CBO voor voordrachten die bedoelt zijn voor verschillende geïnteresseerde doelgroepen. Als laatste heeft het CBO ook als opdracht wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar het bevorderen van hoogbegaafdheid. Specifiek is dit het realiseren van mogelijkheden voor de optimale ontwikkeling van hoogbegaafde personen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License