Cotan
82cotan.jpg

Wat is COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland.
Het is hun taak om de tests en de test afnamen een betere kwaliteit te geven binnen Nederland.
Psychodiagnostische instrumenten worden dankzij de COTAN beoordeelt aan de hand van enkele testcriteria. Deze testcriteria zijn: testconstructie, betrouwbaarheid en validiteit en uitvoering van de handleiding en testmateriaal.
Ook gaat men informeren bij de testgebruikers over hoe het allemaal verloopt op vlak van testgebied.
Website

Wat is de doelgroep

Mensen uit Nederland die ooit aan een test werden onderworpen of zullen onderworpen worden.

COTAN leden

leden (september 2008)
- Prof.dr. K. Sijtsma (Klaas)
Universiteit van Tilburg
Voorzitter
- Dr. J.B. Blok (Jan)
Sectie ZMVH
Secretaris
- Mw. drs. R.M. Frima (Rinske)
Informatie- en Documentatiecentrum COTAN
- Dr. R.H. van den Berg (Remco)
Vrije Universiteit Amsterdam
- Mw. prof.dr. M.Ph. Born (Marise)
Erasmus Universiteit Rotterdam
- Dr. H.W. van Boxtel (Herman)
Rijksuniversiteit Utrecht
- Drs. M.E. Dinger (Maurits)
Sectie Beroepskeuze en Loopbaan
- Dr. A. Evers (Arne)
Universiteit van Amsterdam
Coördinator Testbeoordelingen
- Dr. B.T. Hemker (Bas)
Citogroep
- Mw. dr. P.P.M. Hurks (Petra)
Universiteit van Maastricht
- Mw. dr. T. van Strien (Tatjana)
Radboud Universiteit Nijmegen
- Drs. W.W. Kersten (Wim)
Sector Jeugd
- Drs. W.I. Lucassen (Wouter)
Sector A&O
- Prof.dr. R.R. Meijer (Rob)
Rijksuniversiteit Groningen
- Drs. E.F.M. Pouw (Eric)
Sector A&O
- Mw. prof.dr. W.C.M. Resing (Wilma)
Universiteit Leiden
- Drs. J.D.L.M. Schutijser MPC (Hans)
KLM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License