De Delicate Dans

zie Powerpointpresentatie

Synthese

In het artikel wordt er gesproken over de opvang van een begaafd kind en hoe het kind best wordt gestimuleerd om zijn kwaliteiten verder te ontwikkelen. Tevens wordt er besproken in hoeverre de ouders een belangrijke rol spelen bij de opvoeding en stimulatie. Door het kind een zeker stabiliteit te geven en hen te accepteren met al hun kwaliteiten en eventuele moeilijkheden. Welke impact een begaafd kind op het gezin en zijn klasgenoten heeft, zijn enkele vragen waar een antwoord wordt op geformuleerd in dit artikel. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een balans tussen stimulatie en emotionele rust alvast noodzakelijk is voor een opgroeiend hoogbegaafd kind.

Referentie

FRUMAU, M., ‘De delicate dans’, Talent 2005, 30-32.

Context

Het artikel is terug te vinden in het Nederlandse magazine Talent. Talent is een informatief tijdschrift die op een normatieve manier informatie doorspeelt aan de maatschappij. Zowel ouders als personen uit het werkveld kunnen hier gegevens vinden over hoogbegaafdheid en andere. Dit tijdschrift beschikt ook over een interessante website: ‘www.tijdschrift-talent.nl’. Hier kunt u nog diverse bronnen raadplegen waar u nog andere interessante artikels kunt lezen.

Auteur

Mia Frumau is kinder- en jeugdpsychologe, eerstelijns- en gezondheidszorgpsychologe. Zij heeft een privépraktijk in Vught. Zij biedt voornamelijk kortdurende hulpverlening aan begaafde kinderen en jongeren. Tevens doceert ze samen met enkele collega’s het vak Sociale Vaardigheden in de Raboud Universiteit in Nijmegen.

Structuur

Het artikel start met wat informatie over hoe bepaalde gedragingen van een hoogbegaafd kind te verklaren zijn. Verder wordt informatie gegeven over hoe de ouders op bepaalde problemen moeten reageren en hoe zij een balans moeten vinden (delicate dans) tussen de stimulatie en ondersteuning van hun kind. Ten slotte worden ook verschillende misverstanden opgeklaard en worden er bepaalde tips gegeven om het kind een zo goed mogelijk omgeving te bieden. Het artikel beschikt dus zeker over een logische opbouw, die heel gestructureerd opgebouwd is.

Specialisten

- M. Eelkman Rooda-Hylkema
- C. Tange-Dufour

Mogelijke vragen voor de specialisten

- Zijn er bepaalde aanwijzingen die aangeven dat het kind problemen met zich meesleurt?
- Bestaat een ideale opvoedingssituatie wel, en is dit altijd mogelijk?
- Is er een grote kans dat het kind zich vaak niet begrepen voelt door zijn ouders?

Woordverklaringen

- Inadequaat: niet geschikt zijn om iets tot een goed einde te kunnen brengen
- Zelfredzaamheid: het gevoel dat je alles onder controle hebt en alles aan kan
- Introversie: zich als persoon emotioneel afsluiten in zijn eigen wereld
- Pragmatisch: zich voornamelijk gaan richten op feiten en hierbij dus inspelen op de praktijk
- Asynchrone ontwikkeling: het kind ligt op bepaalde terreinen voor en op andere achter in vergelijking met leeftijdsgenoten

Bronnen

- Freeman, J. : Gifted children Grown up. London: David Fulton
- Kearny, K : Reference of Workshop. Annual Conference of The Hollingworth Center for Highly Gifted Children
- Riksen-Walraven, J.M & Sevalkink, J. (1997) : Gifted toddlers need Resilient Parents: Succesful parenting of gifted children in the first years of life. Giftedness in context, symposium Mönks
- Csikszentmihalyi, M. (Department of Psychology, University of Chicago) : I.S. Family Influences on the development of giftedness

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License