De WISC-III anno 2006: een voorstel tot eenduidige en hiërarchische analyse, interpretatie en rapportage.

zie Powerpoint presentatie

Referentie

Kaldenbach, Y. (2006). De WISC-III anno 2006: een voorstel tot eenduidige en hiërarchische
analyse, interpretatie en rapportage. Kind en Adolescent Praktijk, 5, 128-136.

Synthese

In de inleiding vertelt hij wat over hoe de WISC-III ingeburgerd is in de wereld van de psychologie en de orthopedagogie en hoe het artikel er uit zal zien. De rest van de tekst is onderverdeeld in kopjes. COTAN is het eerste kopje, COTAN is De Commissie Testaangelegenheden Nederland, deze organisatie gaf een eerste oordeel over de WISC-III en het was niet zo best. De auteur schrijft wat de organisatie geschreven heeft en geeft een objectieve mening over wat gezegd werd.
Daarna vertelt hij over de evolutie van de WISC-R naar de WISC-III en geeft hij stappen, dit is zijn analyse methode waarmee je de test beter kunt begrijpen. Ook geeft hij met die informatie wat meer uitleg wat sommige begrippen betekenen.

Context

Het artikel gaat over de WISC-III. Het artikel is bedoeld om de intelligentie test goed uit te leggen aan het brede publiek. Wat de test allemaal inhoud en diverse informatie.

Auteur

De auteur is Yaron Kaldenbach, hij is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in Gezondheidszorg en kinder- en jeugdpsychologie. Hij werkt als coördinator Psychodiagnostiek bij de afdeling jeugd van Altrecht GGZ te Utrecht.

Vragen aan de auteur

1) Bent u voorstander van het gebruik van de WISC-III?
2) Vindt u de evolutie van de WISC-R naar de WISC-III een positieve verandering?
3) Vindt u intelligentietests toehankelijk genoeg voor de mensen?

Structuur

De lay-out is heel goed, het is goed onderverdeeld in puntjes en het is heel goed geschreven. Het is namelijk geschreven zodat het brede publiek wat meer zou begrijpen van de WISC-III.

Specialisten

- Drs. Yaron Kaldenbach

Organisaties

- De COTAN, De Commissie Testaangelegenheden Nederland
- NIP, Nederlandse Instituut van Psychologen
- De commissie basisaantekeningen Pyschodiagnostiek

Woordverklaringen

Representativiteit: Vertegenwoordiging, geschikt om te vertegenwoordigen
Markant: opvallend
Steggelen: kibbelen, twisten
Cerebraal: (al te) verstandelijk

Bronnen

Mijn keuze

- Georgas, J., Weiss, L.G., Vijver, F.J.R. van de & Saklofske, D.H. (2003).
Culture and children’s intelligence: Cross-cultural analysis of the WISCIII.
New York: Academic Press.
- Sector Jeugd (2005).
Veelgestelde vragen over intelligentietests. Amsterdam: NIP. Te downloaden Nederlands Instituut van Psychologen
via www.jeugdpsycholoog.nl.
- Oosterbaan, H., Kroes, G., Gent, B. van & Bruyn, E.E.J. de (2006). De
WISC-III bij kinderen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen
en/of psychiatrische problemen. Kind en Adolescent,
27, 57-68.

Overige bronnen

- Bannatyne, A. (1974). A note on the reorganization on the WISC
scale scores. Journal of Learning Disabilities, 1, 272-274.
- Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (1990). Testtheorie. Inleiding in de theorie
van psychologische tests en zijn toepassingen. Houten/Diegem: Bohn
Stafleu Van Loghum.
- Flynn, J.R. (1994). IQ gains over time. In: R.J. Sternberg (Ed.), Encyclopedia
of Human Intelligence (pp. 616-623). New York: Macmillan.
- Geelhoed, J.W. (1996). Intelligentie-onderzoek binnen de klinische
cyclus. In: Pijnenburg, Van Rijswijk, Ruijsenaars & Veerman (red.),
Pedologisch Jaarboek 1996. Delft: Eburon.
- Geelhoed, J.W. & Güldner, M. (2002). De classificatie van intelligentiescores:
een reactie. De Psycholoog, 37 (10), 522-524.
- Georgas, J., Weiss, L.G., Vijver, F.J.R. van de & Saklofske, D.H. (2003).
Culture and children’s intelligence: Cross-cultural analysis of the WISCIII.
New York: Academic Press.
- Groen, W.E., Hakkert, A.J., Muthert, J.P., Stobbelaar, A.K., Vaessens,
J.H.G. & Zwaneveld, G. (1991). Moderne wiskunde bovenbouw 6V-A.
Groningen: Wolters Noordhof.
- Kaufman, A.S. (1975). Factor analysis on the WISC-R at 11 age levels
between 6 and 16 years. Journal of Consulting and Clinical Psychology,
43, 145-157.
- Kaufman, A.S. (1994). Intelligent testing with the WISC-III. New York:
Wiley.
- Kaufman, A.S. & Lichtenberger, E.O. (2000). Essentials of WISC-III
and WPPSI-R assessment. New York: Wiley.
- Kort, W., Compaan, L., Bleichrodt, N., Resing, W.C.M., Schittekatte,
M., Bosmans, M., Vermeir, G. & Verhaeghe, P. (2002). WISC-IIINL Wechsler
Intelligence Scale for Children. Derde Editie NL. Handleiding. David
Wechsler. Amsterdam: NIP Dienstencentrum.
- Kort, W., Schittekatte, M., Dekker, P.H., Verhaeghe, P., Compaan, E.L.,
Bosmans, M. & Vermeir, G. (2005). WISC-IIINL Wechsler Intelligence
Scale for Children. David Wechsler. Derde Editie NL. Handleiding en
Verantwoording. Amsterdam: Harcourt Test Publishers. Amsterdam:
NIP Dienstencentrum.
- NDC (2003). Errata en Normtabellen WISC-IIINL oktober 2003. Amsterdam:
NIP Dienstencentrum.
- Sector Jeugd (2005).
Veelgestelde vragen over intelligentietests. Amsterdam: NIP. Te downloaden Nederlands Instituut van Psychologen
via www.jeugdpsycholoog.nl.
- Nederlands Instituut van Psychologen (1998). Beroepsethiek voor
Psychologen: Nieuwe Beroepscode 1998. Amsterdam: NIP. Te downloaden
via www.psynip.nl.
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2004). Algemene
Standaard Testgebruik. Amsterdam: NIP. Te downloaden via www.
psynip.nl.
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2005). Documentatie
van Tests en Testresearch in Nederland, aanvulling 2005/03, pp.23-38.
Amsterdam: Boom test uitgevers.
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2004). Documentatie
van Tests en Testresearch in Nederland, aanvulling 2004/01, pp.17-18.
Amsterdam: Boom test uitgevers.
- Nijdam, A.D. & Buuren, J.A. van (1994). Statistiek voor de sociale
wetenschappen (zesde druk). Alphen a/d Rijn/Zaventem: Samsom
Bedrijfsinformatie.
- Oosterbaan, H., Kroes, G., Gent, B. van & Bruyn, E.E.J. de (2006). De
WISC-III bij kinderen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen
en/of psychiatrische problemen. Kind en Adolescent,
27, 57-68.
- Pesch, W. & Ponsioen, A. (2004). Flinterdunne en flagrante Flynneffecten
bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Aanbevelingen
voor het gebruik van de WISC-III. De Psycholoog, 39 (2), 64-68.
- Resing, W. & Blok, J. (2002). De classificatie van intelligentiescores:
voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog, 37 (5), 244-248.
Te downloaden via www.jeugdpsycholoog.nl.
- Swanborn, P.G. (1993). Methoden van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek (nieuwe editie). Meppel/Amsterdam: Boom.
- Uterwijk, J. (red.) (2000). WAIS-III Nederlandstalige bewerking. Technische
Handleiding. David Wechsler. Lisse: Swets Test Publishers.
- Vander Steene, G., Haassen, P.P. van, Bruyn, E.E.J. de, Coetsier, P.,
Pijl, Y.J., Poortinga, Y.M., Spelberg, H.C. & Stinissen, J. (1986). WISC-R,
Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. Nederlandstalige
uitgave. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License