Hiërarchische analyse van de WISC-III nader toegelicht: vragen en antwoorden

zie Powerpoint presentatie

Referentie

Kaldenbach, Y. (2007). Hiërarchische analyse van de WISC-III nader toegelicht: vragen en
antwoorden. Kind en Adolescent Praktijk, 6, 72-80.

Synthese

Dit artikel is het vervolg op De WISC-III anno 2006: een voorstel tot eenduidige en hiërarchische analyse, interpretatie en rapportage. En het handelt over vragen van de lezers van het vorige artikel. Yaron Kaldenbach geeft een antwoord op de vragen van de mensen. Hij doet dit heel professioneel en objectief. En hij heeft heel goed research gedaan over wat hij kan antwoorden en hoe hij het best kan verwoorden. Hij geeft ook zelf nog wat meer informatie over bepaalde zaken die ook vermeld waren in het vorige artikel, maar die niet zo duidelijk waren. Hij gaat nog meer gaan kijken wat anderen geschreven hebben in verband met intelligentie tests en geeft daar objectief zijn mening over.

Context

In het artikel wordt ingegaan op vragen, discussiepunten en overwegingen ten aanzien van de hiërarchische analysemethode voor de WISC-III.

Auteur

is Yaron Kaldenbach: hij is een gezondheidszorg psycholoog en kinder- en jeugd pschycholoog. . Hij werkt als coördinator Psychodiagnostiek bij de afdeling jeugd van Altrecht GGZ te Utrecht.

Vragen aan de auteur

1) Heeft uw werkervaring u veel voordeel opgeleverd om dit artikel te schrijven?
2) Vind u dat de mensen genoeg geïnformeerd zijn over intelligentietesten?
3) Bent u zelf al onderworpen aan de WISC-III?

Structuur

De structuur is heel professioneel en heel overzichtelijk.

Specialisten

- Drs. Yaron Kaldenbach
- Dr. Ernst Ottem
- Dr. Alex Bannatyne
- Dr. Alan S. Kaufman

Organisaties

- NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Woordenverklaring

Adequaat: geschikt voor het beoogde doel
Equivalent: iets dat gelijkstaat met iets anders
Significant: niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol

Bronnen

Mijn keuze

- Ottem, E. (1999). The structures of the WISC-R subtests: a comparison
of the IQ-profiles of reading impaired and autistic subjects. Scandinavian
Journal of Psychology, 40(1), 1-9.
- Prifitera, A., Saklofske, D.H. & Weiss, L.G. (2005). WISC-IV clinical use
and interpretation. Scientist-practitioner perspectives. Oxford: Elsevier
Academic Press.

Overige bronnen

- Bannatyne, A. (1974). A note on the reorganization on the WISC scale
scores. Journal of Learning Disabilities, 1, 272-274.
- Georgas, J., Weiss, L.G., Vijver, F.J.R. van de & Saklofske, D.H. (2003).
Culture and children’s intelligence: Cross-cultural analysis of the WISC-III.
New York: Academic Press.
- Kaldenbach, Y. (2006). De WISC-III anno 2006: een voorstel tot eenduidige
en hiërarchische analyse, interpretatie en rapportage. Kind en
Adolescent Praktijk, 5(3), 128-136.
- Kaufman, A.S. (1994). Intelligent testing with the WISC-III. New York:
John Wiley & Sons.
- Kaufman, A.S. & Lichtenberger, E.O. (2000). Essentials of WISC-III and
WPPSI-R assessment. New York: John Wiley & Sons.
- Kievit, Th., Tak, J.A. & Bosch, J.D. (2002). Handboek psychodiagnostiek
voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.
- Kort, W., Schittekatte, M., Dekker, P.H., Verhaeghe, P., Compaan, E.L.,
Bosmans, M. & Vermeir, G. (2005). WISC-IIINL Wechsler Intelligence
Scale for Children. David Wechsler. Derde Editie NL. Handleiding en
Verantwoording. Amsterdam: Harcourt Test Publishers. Amsterdam:
NIP Dienstencentrum.
- Kraijer, D.W. & Plas, J.J. (2006). Handboek psychodiagnostiek en
beperkte begaafdheid, vierde volledig herziene uitgave. Amsterdam:
Harcourt.
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2005). Documentatie
van Tests en Testresearch in Nederland, aanvulling 2005/03, 23-38. Amsterdam:
Boom test uitgevers.
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2004). Documentatie
van Tests en Testresearch in Nederland, aanvulling 2004/01, 17-18. Amsterdam:
Boom test uitgevers.
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2000). Documentatie
van Tests en Testresearch in Nederland. Amsterdam: NDC, Assen: Van
Gorcum.
- Nieuwenhuis, K.H.M. (2005). Analyse van WISC-scores bij kinderen
met een pervasieve ontwikkelingsstoornis: een onderzoek naar simultane
en sequentiële informatieverwerking, procedurele en declaratieve
kennis en aandachtsproblemen. Doctorale dissertatie. Amsterdam: UvA.
- Ottem, E. (2003). Confirmatory factor analysis of the WPPSI, WPPSI-R,
and WISC-R: evaluation of a model based on knowledge-dependent
and processing-dependent subtests. Journal of Psychoeducational
Assessment, 21(1), 3-15.
- Ottem, E. (1999). The structures of the WISC-R subtests: a comparison
of the IQ-profiles of reading impaired and autistic subjects. Scandinavian
Journal of Psychology, 40(1), 1-9.
- Pesch, W. & Ponsioen, A. (2004). Flinterdunne en flagrante Flynn-effecten
bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Aanbevelingen
voor het gebruik van de WISC-III. De psycholoog, 39(2), 64-68.
- Ponsioen, A. (2005). De waarde van een IQ-score bij kinderen met een
lichte verstandelijke beperking. Kind en Adolescent Praktijk, 4(2), 65-70.
- Prifitera, A., Saklofske, D.H. & Weiss, L.G. (2005). WISC-IV clinical use
and interpretation. Scientist-practitioner perspectives. Oxford: Elsevier
Academic Press.
- Resing, W. & Blok, J. (2002). De classificatie van intelligentiescores:
voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog, 37(5), 244-248.
- Sattler, J. M., & Saklofske, D. H. (2001). Interpreting the WISC-III. In: J.
M. Sattler (Ed.), Assessment of children: Cognitive applications (4th ed.).
San Diego, CA: Jerome M. Sattler Publisher Inc.
- Smulders, F.J.H. (1969). Het transporteren van testuitslagen. De
Psycholoog, 4, 65-66/251-256.
- Snijders, J.Th., Tellegen, P.J. & Laros, J.A. (1988). Snijders-Oomen nietverbale
intelligentietest S.O.N.-R 51/2-17. Verantwoording en handleiding.
Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Wechsler, D. (1991). Manual for the Wechsler Intelligence Scale for
Children-third edition. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
- Weiss, L.G., Saklofske, D.H., Prifitera, A. & Holdnack, J.A. (2006). WISCIV
advanced clinical interpretation. Oxford: Elsevier Academic Press.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License