Eduratio

Wie

EduRatio bestaat uit Luc Kumps, Elke Van den Broeck en Magda Vandoninck.

Waarom

In Vlaanderen bestaan er verschillende organisaties rond hoogbegaafdheid. De meeste zijn oudergroepen die als soort van zelfhulpgroep fungeren en op die manier opvang kunnen bieden aan ouders die geconfronteerd worden met een hoogbegaafd kind. EduRatio wil echter naast deze mogelijkheden van opvang en contact ook de mythes en vooroordelen tegen gaan.

Ze willen alle mensen die te maken krijgen met hoogbegaafdheid grondig informeren zodat er juiste conclusies getrokken kunnen worden. Van daaruit kan dan een schoolbeleid en een politiek beleid opgezet worden zodat hoogbegaafden krijgen waar ze recht op hebben op gebied van onderwijs.

EduRatio wil dus vertrekken vanuit de mogelijkheden van het kind in plaats vanuit problemen, vanuit wetenschappelijke studies i.p.v. vanuit anekdotes. Dit geeft soms redelijk verschillende, soms zelfs botsende invalshoeken.

Doel

EduRatio is een studiegroep die op een rationele manier wil omgaan met de educatie van hoogbegaafde kinderen.
Ze willen proberen om de kloof tussen enerzijds de wetenschappelijke informatie die beschikbaar is en anderzijds de dagdagelijkse praktijk dichten. De praktijk is nog vaak gebaseerd op ‘van horen zeggen’. De klaspraktijk loopt dus nog dikwijls vast op vooroordelen die ontstaan uit onwetendheid over wetenschappelijke studies.

EduRatio wil de Vlaamse beleidsmakers, de schooldirecties, leerkrachten, CLB's, hulpverleners én ouders daarover informeren.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License