Hoogbegaafde Kinderen

Synthese

Het artikel geeft een korte inleiding met een probleemsituatie van een hoogbegaafd meisje. Hoogbegaafd zijn is echter meer dan een hoog IQ hebben, het is eerder een mix van eigenschappen. Hoogbegaafdheid is een kleinere luxe dan men aanvankelijk soms denkt. Het kan een risicosituatie vormen voor het kind als het niet op tijd wordt gesignaleerd en niet goed wordt begeleid.
Met hoogbegaafdheid kan soms ook een diagnose van andere “aandoeningen” gesteld worden, zo kan hoogbegaafdheid samengaan met ADHD of een autisme spectrumstoornis.
Hoogbegaafden kunnen ook een asynchrone ontwikkeling vertonen en krijgen vaak onbegrip van hun omgeving. Dit kan zware gevolgen hebben voor hun psychisch toestand en hun leerprestaties.
Hoogbegaafden in het reguliere onderwijs worden dus best begeleid op een uitdagende en leerrijke manier op hun niveau, dit kan door compacting en verrijking. Een hoogbegaafd kind heeft ook nood aan begrip en dus een goede interactie met de leerkracht en eventueel andere volwassenen. Een oplossing voor hun schoolcarrière op maat zijn plusklasjes en kangoeroeklasjes.
Echter kunnen hoogbegaafden nog met andere problemen te maken krijgen en daarvoor kunnen zij best specifieke hulp inschakelen.

Referentie

VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH E.J., KUIPERS J., PETERS W.A.M. Kinderen en adolescenten: problemen en risiscosituaties, Hoogbegaafde Kinderen, 2007.

Powerpoint van het artikel 'hoogbegaafde kinderen' op slideshare.

Context

Het artikel komt uit een handboek genaamd Kinderen en adolescenten, problemen en risicosituaties. Het handboek beschrijft allerhande situaties waarin ouders en hun kinderen terecht kunnen komen. Het boek geeft hierover meer uitleg en geeft eventueel (preventief) advies.

De auteur

Het artikel werd geschreven door 3 auteurs namelijk, Dr. E.J. van Houten-van den Bosch, J. Kuipers en Dr. W.A.M. Peters.
• Dr. E.J. van Houten-van den Bosch
Functie: Docente aan de Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit: Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
Afdeling: Orthopedagogiek & Klinische Onderwijskunde – Leerstoelen Orthopedagogiek
Adres: Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen
Nederland

• J. Kuipers
Uit het artikel zelf: J. Kuipers is senior adviseur en werkzaam bij Cedin ( een organisatie in educatieve dienstverlening voor het primair onderwijs) als specialist in hoogbegaafdheid.

• Dr. W.A.M. Peters
Uit het artikel: Dr. W.A.M. Peters, ontwikkelingspsycholoog, is werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen
Daar schreef Dr. Peters in samenwerking met anderen nog andere werken zoals: ‘Hoogbegaafde dyslectici: zijn ze te signaleren?’ en ‘Gifted in Europe’.

Tussentitels

• inleiding
• hoogbegaafdheid
• psychosociale aspecten
• achtergronden en mogelijke oorzaken
• vaststellen van hoogbegaafdheid
• interventie
• prognose
• preventie
• samenvatting en conclusie

Structuur

De structuur is logisch opgebouwd, maar ik had toch wat moeite om titels en tussentitels van elkaar te onderscheiden.

Voetnoten

Voetnoten worden achteraan het artikel geplaatst, wat ik niet zo handig vind, omdat ik dan moeite heb om ze te vinden en na 3 pagina’s opgeef ze te zoeken. Dan vind ik ze als ik het artikel helemaal heb doorgenomen.

Andere bronnen

• DRENT S., GERVEN E. Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Utrecht: Lemma.
• GAGNE F. Giftedness and Talent. Thousand Oaks: California Press
• BARREVELD I. Hagar, een hoogbegaafd meisje. Baarn, Ambo.
• …

Betrokken organisaties

• Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO), Radboud Universiteit Nijmegen
• CEDIN, SYNAPS Expertisecentrum voor dyslexie, (hoog)begaafdheid en adhd, Rayonkantoor Drachten
• Slim! Consultancybureau hoogbegaafdheid, Almere
• PABU, Utrecht
• Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs, Nijmegen
• Maatschap ter integratie van Begaafdheid (MIB), Utrecht

Specialisten

• Neihart
• Betts
• Tessa Kieboom
• Müller
• Ziegler
• Hoekstra
• Webb
• Mönks
• Clark
• …

Moeilijke woorden en definities

Didactiek = kunst of methode van onderwijzen
Eigengereid = eigenmachtig optreden
Empirisch = volgens de ervaring
Existentieel = de existentie betreffend

Triadisch interdependentiemodel = kenmerken van hoogbegaafdheid (hoog IQ, creativiteit en motivatie) kunnen door positieve invloed van gezin, school en vrienden tot een harmonieuze ontwikkeling komen
Compacting = het schrappen van onnodige oefenstof en beperking van de instructie
Verrijking = het aanbod van leerstof met een meerwaarde vergeleken met de reguliere stof

Mogelijke vragen voor de auteurs

Zijn er nog andere differentiële diagnoses (mogelijk)?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License