Hoogbegaafden Aan Het Werk

http://www.slideshare.net/guest403f58/powerpoint-hoogbegaafden-aan-het-werk

referentie
Corten,F. ( 11 november 2002 ). Hoogbegaafden aan het werk. In: tijdschrift voor bedrijfs- en geneeskunde, p 1-7

Synthese
Ongeveer 2% van de bevolking heeft een hoge intelligentie en dit kan leiden tot aanpassingsstoornissen op het werk. Aan de hand van enkele kenmerken en signalen kunnen de bedrijfs- en verzekeringsartsen hoogbegaafdheid herkennen en spreekbaar maken. Een medische behandeling is niet nodig als men zorgt voor een wijzing van functie-inhoud of arbeidsomstandigheden. Hierdoor kan de hoogbegaafde een uniek bijdrage leveren.

Context van het artikel:
Dit artikel gaat over hoe hoogbegaafden zich ontwikkelen op hun werk. Wat hun eventuele problemen kunnen zijn, en waar er veel aandacht aan besteed wordt. Het artikel komt uit een tijdschrift voor bedrijs- en verzekeringsgeneeskunde.

Auteur
- Mv A.P. Nauta. Zij is bedrijfsarts en A&O psychologe. Zij werkt als wetenschappelijke medewerker en als free Lance advisseur.
- De heer drs. F.G.P. Corten. Hij is bioloog en filosoof en hij heeft een eigen loopbaanadviesbureau namelijk Werk en Waarde

Structuur
In het artikel is er een duidelijke structuur terug te vinden. Eerst geeft hij een kleine inleiding en daarna zie je het verdere verloop van hoogbegaafden. In mijn artikel zijn er ook tussentitels aanwezig:
- Kenmerken van hoogbegaafden
- Hoogbegaafden en problemen op het werk
- Hulpverlening

Specialisten
- Frans Corten
- Hans de Vries

Mogelijke vragen voor de specialisten
1) Wat zijn de doelstellingen in zijn leven?
2) Vinden hoogbegaafden van zichzelf dat ze als ‘wereldvreemd’ worden aanzien?
3) Is hoogbegaafdheid een handicap?

Organisaties
- Milieuadviesbureau CE – Delft
- Mensa Nederland

Woordverklaringen
disfunctioneren: niet werken
Verzuimen: nalaten, niet komen
Analytisch denken: ontledend denken
ADHD: aandachtsstoornis met hyperactiviteit
Autisme: pervasieve ontwikkelinsstoornis
Introvert: in zichzelf gekeerd
Cognitief denken: denken op beruste kennis, niet op theorie
Non-conformistisch: zich niet schikken
Explorerend: ontploffend
Publicatie: bekendmaking
Twaalf ambachten, dertien ongelukken: het ene mislukte middel van bestaan na het andere

Bronnen:
Bil T, Peters J. De Breineconomie, Strategische keuzes voor waardecreatie. Pearson Education: 2001.
Raat F de. Hoogbegaafdheid werkt niet altijd goed. NRC Handelsblad 3 juli 2002.

Robinson NM, Zigler E, Gallagher JJ. Two tails of the normal Curve. Similarities and Differences in the Study ofMental Retardation and Giftedness. American Psychologist 2000; 55(12): 1413-1424.
Gardner H. Soorten intelligentie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2002.

Ackerman PL. Adult intelligence. ERIC/AE Digest Series EDO-TM-96-03, September 1996.

Mönks FJ. Hoogbegaafden: een situatieschets. Pag 17 t/m 32 in: Mönks FJ, Span P (red). Hoogbegaafden in de samenleving. Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1985.

Silverman LK. Persoonlijkheidsontwikkeling en hoogbegaafdheid. Amerikaanse Mensa bulletin, september 1986.

Beuken M van den. Hooggevoeligheid als uitdaging. Deventer: Ankh-Hermes, 2002.

Barreveld-Teisman Ina. Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Amersfoort: Omnino 1e druk 1995, 2e druk 2002.

Towers Grady. IQ en het probleem van de sociale aanpassing. Artikel uit januari 2002 Mensa Inside, Vertaald door Edu
Braat. Mensa Berichten 469, april 2002.

The National Foundation for Gifted and Creative Children. Zie http://www.nfgcc.org/b.htm

The National Foundation for Gifted and Creative Children. Zie http://www.nfgcc.org/a.htm

Rebel-Runckel JJA. Analyse van vijf jaar ervaring in het contact met hoogbegaafden. Pag 372 t/m 377 in: Mönks FJ, Span P (red), zie 6.

Freeman J. Emotionele aspecten van hoogbegaafdheid. Pag 268 t/m 284 in: Mönks FJ, Span P (red), zie 6.
Corten FGP. In vier stappen naar leuk en zinvol werk. Mensa berichten, juni 2002. Zie www.werkenwaarde.nl

Alvarado N. De aanpassing van hoogbegaafde volwassenen. Overgenomen uit Advanced Development Journal of Adult Giftedness vol 1, jan 1989.

Geffen G van. Mensa-leden en de cultuurtypen van Harrison. Zie www.seba-interim.nl

Corten FGP. Een hoogbegaafde loopbaan. Mensa berichten, januari/februari 2002. Zie www.werkenwaarde.nl

Vries H de. Te veel mens, te weinig dier. Leefadviezen voor intelligente mensen. Amsterdam: Ambo, 1999. Pagina 30.

Bronvermelding :
Corten, F. (2002). Hoogbegaafden aan het werk. Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, p 1-7.

Nauta, N. (2002). Hoogbegaafden aan het werken. Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, p 1-7.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License