Intelligente emoties

Referentie

BUSATO, E., ‘Intelligente emoties’, Talent, 2000 nummer 6, 19-20.

Synthese

Hoe kan emotionele intelligentie vastgesteld worden? In het artikel worden 2 onderzoeken besproken. Ten eerste de ‘Reuven- Baron- Test’. Deze test is gebaseerd op het principe van zelfrapportage. Dat houd in dat aan de hand van een vijfpuntsschaal, variërend tussen geheel wel en geheel niet, de mate van toepassing word aangegeven in een vragenlijst met 133 beweringen.
En ten tweede, de ‘Meis’, bestaande uit 12 onderdelen gericht op de vier pijlers van emotionele intelligentie: het waarnemen, assimileren, begrijpen en managen van emoties. Geen van beide tests zijn volledig valide, er moet nog veel onderzoek worden verricht naar de ontwikkeling van emotionele intelligentie bij jonge kinderen en het is ook nog niet geheel duidelijk waarin emotionele intelligentie zich nu precies onderscheidt. Wat wel met zekerheid werd vastgesteld is dat vrouwen op deze tests in alle opzichten beter scoren dan mannen.

zie powerpointpresentatie

Context

Het artikel is terug te vinden in het magazine Talent. Talent is een informatief tijdschrift gericht op ouders, begeleiders,… van hoogbegaafde kinderen. Om de twee maanden is er een nieuwe tijdschrift ter beschikking. Voor meer informatie over het artikel kunt u terecht op ‘www.tijdschrift-talent.nl’ een aanvulling op het tijdschrift.

Auteur

Vitorio Busato is een psycholoog en publicist afgestudeerd aan de universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde reeds een 15-tal boeken waaronder ‘leve de psychologie’. Zijn werken zijn ook terug te vinden in diverse (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften zoals time management, intelligentie zin & onzin en studeren.

Vragen aan de auteur

- U schreef al verschillende artikels voor het tijdschrift talent, vanwaar die interesse in hoogbegaafdheid?
- Voor welke tijdschrift zou je liefst nog eens schrijven?
- Wat vindt u het leukste aan uw job?

Structuur

Het artikel heeft een logische opbouw, het gaat van start met algemene informatie, gaat verder met meningen en sluit af met toekomstplannen.
Aan het einde van het artikel is een literatuurlijst terug te vinden met nodig informatie.

Specialisten

-Reuven Baron
-Derksen Jan
-Bögels Theo
-Mayer John
-Caruso David
-Salovey Peter
-Dolan Conor
-Elshout Jan

Woordverklaringen

- EQ: emotionele intelligentie
- Zelfrapportage: methode van rapportage in het wetenschappelijk onderzoek waarbij de persoon die ondervraagd wordt zelf vragenlijsten invult
- Validiteit: mate waarin een meetinstrument aan zijn doel beantwoordt

Bronnen

- Mayer, J.D. Caruso, D.R. Salovey, P. (1999). Emotional intellignece meets traditional standars for an intelligence. Intelligence, 27(4), 267-298

- Goleman, Daniel. (1995) Emotionele intelligentie. Uitgeverij Contact.

- Goleman, Daniel. (1998) Emotionele intelligentie in praktijk. Uitgeverij Contact.

- BUSATO, V. (internet, www.vittoriobusato.nl)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License