Intelligentie In Het Dagelijkse Leven

Zie powerpointpresentatie.

Referentie

Vittiorio Busato, 'Intelligentie in het dagelijkse leven', in: Talent, maart 2003, p 10-11.

Synthese

Kort gezegd staat emotionele intelligentie voor het vermogen om op een zelfbewuste en constructieve manier met je emoties om te gaan.
Daniel Goleman (psycholoog en wetenschapsjournalist) heeft een aantal boeken geschreven over emotionele intelligentie (EQ). Hij omarmt (samen met het bedrijfsleven) het idee dat emotionele intelligentie de verklaring is waarom de ene manager succesvoller is dan de andere. Meer nog: voor hogere management-posities zou EQ tweemaal zo belangrijk zijn dan IQ en technische expertise samen.
In wetenschapskringen was men vroeger nogal sceptisch over het begrip emotionele intelligentie, maar door de impact in de praktijk kunnen ze er niet meer om heen. Goleman heeft zich veel gebaseerd op talloze interviews die hij gehad heeft met managers, niet op wetenschappelijke expertise.
Howard Gardner (neuroloog en psycholoog) onderscheidt acht soorten persoonlijke intelligentie: taalkundige, logisch-mathematische, ruimtelijke, muzikale, lichamelijke, inter- en intra-persoonlijke en naturalistische intelligentie. Zelf ziet hij ook overeenkomsten met emotionele intelligentie, maar bij zijn concept spelen emoties niet echt een sleutelrol.
Robert Sternberg (eminent psycholoog) heeft het over succesvolle intelligentie. Om die succesvolle intelligentie vast te stellen, heeft hij diverse, gevalideerde meetinstrumenten ontwikkeld. Ook Sternberg meent dat er overlap is tussen emotionele intelligentie en succesvolle intelligentie, met name wat de praktische aspecten betreft.
De concepten emotionele, persoonlijke en succesvolle intelligentie overstijgen het ontoereikende, traditionele academische intelligentie-begrip. Het zijn geen statistische opvattingen van intelligentie, en ze benadrukken alledrie dat 'hun' vormen van intelligentie te leren en te ontwikkelen zijn gedurende je leven.
Succesvolle en persoonlijke intelligentie zijn wetenschappelijker en grondiger onderbouwd dan emotionele.

Context

Het artikel komt uit Talent. Talent is een tweemaandelijks tijdschrift rond hoogbegaafdheid en hoogbegaafde kinderen, bedoeld voor de ouders, begeleiders, leerkrachten, … van hoogbegaafde kinderen. De website van Talent: www.tijdschrift-talent.nl.

Auteur

Vittorio Busato is een psycholoog-journalist, en vaste medewerker van Talent.

Structuur

Het artikel is redelijk logisch opgebouwd. Eerst beschrijft de auteur de drie verschillende intelligenties die de drie verschillende psychologen hebben beschreven en de methode die ze gebruikt hebben om conclusies te trekken. Daarna vergelijkt hij de drie soorten intelligenties.

Interessante bronnen

1. 'Het nieuwe leiderschap. Emotionele intelligentie voor managers', door Daniel Goleman (samen met Richard Boyatzis en Annie McKee) (boek)
2. 'Succesvolle intelligentie', door Robert J. Sternberg. (boek)
3. 'Soorten intelligentie. Meervoudige intelligentie voor de 21e eeuw', door Howard Gardner. (boek)
3. Meer informatie over Vittorio Busato: http://www.vittoriobusato.nl

Specialisten

-Daniel Goleman
-Howard Gardner
-Robert J. Sternberg

Woordverklaringen

EQ: emotionele intelligentie
Interpersoonlijke intelligentie: het vermogen om intenties en wensen van anderen te begrijpen en ook effectief met die personen om te gaan
Intrapersoonlijke intelligentie: het vermogen te waarderen en te respecteren wie je zelf bent, met al je eigenaardigheden, wensen, angsten en capaciteiten.

Mogelijke vragen voor de auteur

- Welke van de drie intelligentieconcepten spreekt u het meeste aan?
- Hoe kan het, volgens u, dat een niet-wetenschappelijk onderbouwd concept zo populair is?
- Wat vind u van de stelling dat EQ twee keer zo belangrijk zou zijn dan IQ en technische expertise samen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License