internet

1. PLUYMAKERS, M. "Hoogbegaafd en gelukkig", De Volkskrant (Klik hier)

2. VAN DEN HEUVEL, D. “Hoogbegaafde kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling”, Pharos, Oktober 2006 (Klik hier)

3. RENATAHAMSIKOVA, R. “Hoe kan mijn kind meer vrienden maken”, Hoogbegaafd en gelukkig, 16 december 2009 (Klik hier)

4.Boekenlijst in verband met hoogbegaafdheid

5. Site over Joan Freeman

6. Site voor kinderen van 4 tot 16 met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, opvoedingsproblemen, en/of gedragsproblemen

7. Hupkes, E., "De kleine Britt: het leven na de overval", september 2000, 394pag. (Klik hier)

8. Site over "Een eigen website is de moderne flessenpost" van Vittorio Busato

9. Site voor ouders van hoogbegaafde kinderen

10. Omnino, site voor houders van hoogbegaafde kinderen

11. Site voor hoogbegaafde peuters

12. Van Rossen, H., "Hoogbegaafde kinderen opvoeden", april 2009, 177pag.
(Klik hier)

13. Help, ik ben hoogbegaafd! site van bijbel en onderwijs

14. Site voor hoogbegaafde volwassenen.

15. artikel rond hoogbegaafdheid op de website van mens en gezondheid.

16. BRACKMAN, J., DYSLEXIE, KINESIOLOGIE EN HOOGBEGAAFDHEID, Aerdenhout, febr. 1998.
zie (Klik hier)

17. Site over de Initiatiefgroep Aandacht voor onderpresteren

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License