Kampen Voor Hoogbegaafde Kinderen In Zuid Spanje

Wie?

Het team van Isicola bestaat uit:
Spiker:

De trainingen, workshops en vakanties worden door hem begeleid. Hij is werkzaam als trainer en in elke tegenslag ziet hij nieuwe kansen. Zelf heeft hij 2 hoogbegaafde kinderen.
Majken Jurna:

Zij werkt als een creatief proces begeleidster met een creatieve ervaringsgerichte aanpak.
Miriam:
zij is competentiegericht en gezinsbegeleidster

Wat?
Isicola is een trainings- en coachingkamp waar themavakanties en workshops worden georganiseerd voor volwassenen kinderen en gezinnen met kinderen. Hierdoor worden ze gestimuleerd om de kenmerken van zichzelf te herkennen en deze op een waardevolle manier te gebruiken. Zij bieden ook een extra expertise aan voor gezinnen met hoogbegaafde kinderen. Ook kinderen met A.D.H.D kunnen in deze organisatie terecht.

Doel
Het doel van die workshops en themavakanties zijn ontwikkelingsgelijken in gelegenheid stellen op een veilige en geborgen omgeving. Op deze manier kunnen ze elkaar ontmoeten, informatie en ervaringen uitwisselen. De belangrijkste aspecten die hiervoor nodig zijn, zijn rust, geborgenheid en vertrouwen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License