Juridisch

Artikel 29
Het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind.

Vlaams Decreet Basisonderwijs, Artikel 8
Het gewoon basisonderwijs wordt zodanig georganiseerd dat in de school een opvoedings- en leeromgeving gecreëerd wordt waarin de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doormaken. Die omgeving wordt aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

EduRatio, www.eduratio.be, (internet), 2009-12-18

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License