Moeilijke Woorden
Table of Contents

A

Adequaat
Geschikt voor het beoogde doel
ADHD
Staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een term om een stoornis aan te duiden waarvan aandachtsproblemen en hyperactiviteit de voornaamste kenmerken zijn. Het gaat hier om kinderen met overbeweeglijk, druk gedrag, toegenomen afleidbaarheid en concentratiezwakte. Deze kenmerken zijn hardnekkig en langdurig aanwezig en doen zich meestal voor in meerdere situaties (thuis, op school). De stoornis moet optreden voor de 6de verjaardag en moet tenminste 6 maanden na begin ervan aanwezig zijn.

Analystisch denken: ontledend denken

B

Begaafdheid
Grote gaven of talenten bezittend; talentvol

C

Cerebraal
(al te) verstandelijk
Cognitie
Betrekking hebbend op het (leren) kennen neergaan; schommelen, variëren
Cognitief denken
Denken op beruste kennis, niet op basis van theorie
Cohortononderzoek
Onderzoek van een grote groep
Comorbiditeit
Het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen. Stoornissen die vaak samen gaan met ADHD vindt u bij Verwante stoornissen.

D

Deciel
Getal dat de mogelijkheid biedt een statistische distributie in tien groepen te verdelen die alle een gelijk aantal elementen bevatten.

E

Eigengereid
Eigenmachtig optreden
Empirisch
Volgens de ervaring
EQ
Emotionele intelligentie
Equivalent
Iets dat gelijkstaat met iets anders
Excellen
Uitblinken
Excelleren
Zich onderscheiden
Existentieel
De existentie betreffend

F

G

Gave
Talent; vermogen; kunnen

H

Hoogbegaafdheid
IQ vanaf 130
Hoogdravend
Met grote, dure woorden

I

Inadequaat: Niet geschikt zijn om iets tot een goed einde te kunnen brengen
: Inconsistent
Onsamenhangend, veranderlijk
Intellect
Geheel van de verstandelijke vermogens van een of de mens
Interpersoonlijke intelligentie
Het vermogen om intenties, motivaties en wensen van anderen te begrijpen en ook effectief met die mensen om te gaan
Intrapersoonlijke intelligentie
Het vermogen te waarderen en te respecteren wie je bent, met al je eigenaardigheden, wensen; angsten en capaciteiten.
Introversie
zich als persoon emotioneel afsluiten in zijn eigen wereld

J

K

Kwalitatieve verschillen
Verschillen wat kwaliteit betreft

L

Longitudinaal onderzoek
Onderzoek dat betrekking heeft op hetgeen zich in een (lang) tijdsverloop voordoet

M

Markant
Opvallend
MKD
Medisch Kleuter Dagverblijf
Moraliteit
Praktisch concept; onderdeel van de manier waarop mensen met elkaar omgaan

N

O

P

Pedant
Verwaand
Pervasief
Diep doordringend
Pragmatisch
Zich voornamelijk gaan richten op feiten en hierbij dus inspelen op de praktijk
Psychopathologie
Wetenschap die zich bezighoudt met psychische stoornissen

Q

R

Representativiteit
Vertegenwoordiging, geschikt om te vertegenwoordigen

S

Significant
Niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol
Sparringpartner
Oefenpartner
Steggelen
Kibbelen, twisten
Stereotiep
Vast, onveranderlijk, bij elke gelegenheid terugkerend
Summum
Hoogtepunt; toppunt
Syndroom van Asperger
Pervasieve ontwikkelingsstoornis

T

Talent
Natuurlijke begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid

U

V

Verzuimen: Nalaten, niet komen
: Validiteit
Mate waarin een meetinstrument aan zijn doel beantwoordt
Verbaal
Door middel van taal

W

Wijsheid
De juiste, hoogste, op inzicht en levenservaring berustende kennis (en het handelen daarnaar)

X

Y

Z

Zelfrapportage
Methode van rapportage in het wetenschappelijk onderzoek waarbij de persoon die ondervraagd wordt zelf vragenlijsten invult
Zelfredzaamheid
Het gevoel dat je alles onder controle hebt en alles aan kan
ZMOK
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License