Organisaties
Table of Contents

A

Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs, Nijmegen
Autisme Centraal (Gent,BE)
Autisme Steunpunt: Zuid-Oost Brabant

B

Bekina vzw
Boxschool

C

CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek), Universiteit Antwerpen
CEDIN, educatieve dienstverlening
Centrum voor creatief leren
CLB
Commissie basisaantekeningen Pyschodiagnostiek
COTAN, De Commissie Testaangelegenheden Nederland

D

E

Expertisecentrum voor dyslexie, (hoog)begaafdheid en adhd

F

G

GGD Eindhoven: afd. Jeugdgezondheirszorg

H

Hoogbegaafdheid Vlaanderen

I

Isicola( Zuid-Spanje)

J

K

Kangeroeklasjes

L

Landelijk Netwerk Autisme

M

Mensa Nederland
MIB (Maatschap ter integratie van Begaafdheid), Utrecht
Middlesex University
Milieuadviesbureau CE – Delft

N

Nederlands Instituut van Psychologen
NIP, Nederlandse Vereniging voor Psychologen

O

Office for Standards in Education
Omnino

P

PABU, Utrecht

Q

R

Rayonkantoor Drachten
RPCZ: Experts in Leren en Ontwikkeling

S

Slim! Consultancybureau hoogbegaafdheid, Almere
SLO (Stichting Leerplanontwikkeling), Enschede
Symposium
SYNAPS

T

Talent

U

UCLO

V

W

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License