PABU

PABU is de Psychologische Adviespraktijk voor Hoogbegaafden in Utrecht.
Een psycholoog, een orthopedagoog en een onderwijskundige werken er samen. Ze onderzoeken, adviseren en begeleiden bij vragen rond hoogbegaafdheid. Zowel ouders van een hoogbegaafd kind, hoogbegaafde volwassenen en scholen mogen zich tot de praktijk wenden.
In de eerste plaats gaan ze diagnosteren.

  • Bij kinderen

Hoogbegaafdheid bij kinderen kan problemen geven thuis, op school of bij leeftijdsgenootjes. Die problemen kunnen ontstaan door: het niet tijdig herkennen van (hoog)begaafdheid, het onvoldoende stimuleren van (hoog)begaafdheid, het onvoldoende afstemmen van eisen en verwachtingen op de behoeften van het kind.
Dit kan duidelijk worden door: teruggetrokken & angstig gedrag of net agressief gedrag, problemen in de omgang met leeftijdsgenoten, slaapproblemen, lichamelijke klachten, onderpresteren.

  • Bij volwassenen

Ook bij volwassenen en jongeren kunnen problemen voorkomen. Ze bestaan meestal al jaren door het niet herkennen van de (hoog)begaafdheid gedurende de kindertijd. Ze worden in werk en studie constant geconfronteerd met: vragen rond studie- en beroepskeuze, carrièreplanning, conflicten in de werkkring (autoriteitsconflicten, meningsverschillen i.v.m. de beleidsvoering), vragen over de levensloop, contactproblemen.
Indien die problemen lang aanhouden en onverklaarbaar blijven, kunnen zij leiden tot psychosomatische en depressieve klachten, slaapproblemen en onzekerheidsgevoelens m.b.t. het eigen functioneren.

Daarna gaan zij (hoog)begaafden begeleiden en advies geven aan personen uit hun naaste omgeving.

  • Kinderen

Samen met de ouders gaat men na hoe zij en hun kind het best geholpen kunnen worden door: het vaststellen van het niveau van intelligent functioneren van het kind, het onderzoeken en analyseren van de verstandelijke en/of emotionele problemen van het kind. Ook kan met de opvoedingssituatie onderzoeken en analyseren. Men kan handelingsadviezen geven voor thuis en op school, ouders begeleiden bij de opvoeding en leerkrachten begeleiden bij het lesgeven.
Tenslotte kan me indien nodig doorverwijzen naar andere intstanties.

  • Volwassenen

Volwassenen kunnen bij de praktijk terecht voor kortdurende psychologische begeleiding. Door één of meerdere gesprekken kan de levenssituatie geanlyseerd en gestructureerd worden. Daarna kan men in gezamenlijk overleg een stappenplan opstellen. Indien men dit wenst, kan de praktijk met een test het niveau en de structuur van het intelligent functioneren vastleggen.
Een deel van het stappenplan kan zijn: doorverwijzing naar een andere hulpverlenende instantie voor bv. een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek of een therapie.

  • Scholen

De praktijk kan scholen voor basis- en secundair onderwijs begeleiden bij een systematische aanpassing van het reguliere onderwijsprogramma voor de (hoog)begaafde leerling(en).
De begeleiding kan bestaan uit:

Een analyse van de beginsituatie van een school:
° het vaststellen van het differentiatievermogen van de school
° het vaststellen van het aantal hoogbegaafde leerlingen.

Het maken en uitvoeren van een stappenplan

Scholing van de leraren wat betreft:
° het omgaan met verschillen tussen leerlingen
° het afstemmen van leerstof en leerling
° het ontwerpen van verrijkingsleerstof
° het informeren over "leren leren".

Men streeft naar samenwerking en uitwisseling met de reguliere schoolbegeleidingsdiensten en andere scholen.
Ook directies kunnen een afspraak maken met medewerkers van de praktijk voor een oriënteren gesprek op hun school.

Voor contact en bijkomende informatie kan u terecht op deze site

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License