Tijdschriften

1. Maes, V.,’Mensen begrijpen niet dat heel intelligent zijn een probleem kan zijn’,
Goed Gevoel 2, februari 2008

2. Maes, V.,’Help mijn kind is hoogbegaafd’,Goed Gevoel 2, februari 2008

3. Maes, V.‘Mocht er een pilletje tegen hoogbegaafdheid hebben bestaan, ik had het
onmiddellijk geslikt
’,Goed Gevoel 2,februari 2008

4. Bodegom, K.,‘Hoe weet ik dat mijn kind normaal intelligent is?’,Goed Gevoel,
November 2005

5. Raat, F. de. 'Hoogbegaafdheid werkt niet altijd goed.' ,NRC Handelsblad, 3 juli 2002.

6. Nauta, A.P. en F.G.P. Corten. 'Hoogbegaafden aan het werk.' ,Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 10, nr.11, (nov. 2002).

7. Klasse voor Leerkrachten 127, september 2002, p. 57-64

8. Hoogbegaafdheid, Psyche & Brein EOS Magazine, juni 2008

9. Hoezo, te slim. (2000, Maart). Klasse voor ouders , p. 6.

10. Vermeulen, C.,'Verstand op tien', Klasse voor Leerkrachten 127, september 2002, p. 57-64

11. 'Te slim voor school', Klasse voor Ouders 73, december 2003, p. 4-5

12. Idema, W.,'opleidingen over hoogbegaafdheid: leren herkennen, erkennen en begeleiden', Talent: over hoogbegaafde kinderen 11, 2009, nr.3 p. 7-9.

13. Janson, D.,'Onderpresteren, moet dat nou? Kansen voor preventie van onderpresteren', Talent: over hoogbegaafde kinderen 11, 2009, nr.1 p. 12-14.

14. Keeman, P.,'Slim sporten: hoogbegaafde kinderen kiezen anders', Talent: over hoogbegaafde kinderen 11, 2009, nr.2 p. 26-28.

15. Keuchenius, K.,'Titel Iedereen mag apart zijn op Piter Jelles: een open school met ’manege-uren’ en ’Thales-projecten', Talent: over hoogbegaafde kinderen 11, 2009, nr.1 p. 14-16.

16. Noteboom, A.,'Aan de slag met Game Maker', Talent: over hoogbegaafde kinderen 11, 2009, nr.2 p. 16.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License